Afbeelding
BURGERPANEL TOPONDERZOEK

Zorgen rond verkeersafwikkeling naar Mall of the Netherlands

Actueel 1.087 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De bouw van het nieuwe winkelcentrum Mall of the Netherlands (nu nog Leidsenhage) in Leidschendam is in volle gang. Het burgerpanel TipLeidschendamVoorburg.nl vroeg haar deelnemers hoe zij over dit nieuwe winkelcentrum denken. In totaal 384 inwoners gaven hun mening.

Een meerderheid (57%) gaf aan de Mall of the Netherlands een positieve ontwikkeling voor de gemeente Leidschendam-Voorburg te vinden. Een kwart (25%) vindt dat juist niet en 18 % staat er neutraal tegenover of weet het niet. Van de voorstanders vindt ruim driekwart (77%) dat door het nieuwe winkelcentrum het winkelaanbod wordt verruimd. Ook worden als pluspunten genoemd dat het goed is voor de werkgelegenheid en dat het goed is voor de levendigheid in de gemeente. Enkele reacties: 'Het bestaande winkelcentrum was erg hard toe aan een facelift en de nieuwe opzet lijkt zeker een verbetering met de food court en andere nieuwe faciliteiten.' 'De bioscoop is een aanwinst en het zou een aantrekkelijk uitje kunnen worden.'

Over de toekomstige naam van het winkelcentrum is niet iedereen even enthousiast: 'Belachelijke naam. We leven toch in Nederland?' Een andere kanttekening die wordt geplaatst is wel dat men vreest dat het allemaal luxe (en dure) winkels gaan worden en geen 'gewone' winkels meer. Verder menen sommigen dat het ten koste kan gaan van de lokale winkels en winkelcentra ('Leidschendam ligt dicht tegen Den Haag / Rotterdam aan. Dit zijn écht steden om te winkelen. Waarom zou Leidschendam ineens een (inter)nationale trekpleister zijn?'). Ook wordt aan het succes van het nieuwe winkelcentrum getwijfeld: 'Er bestaat gerede kans dat wanneer mensen naar de Mall komen, zij alleen kijken. Het kopen doen zij vervolgens op internet omdat het daar veel goedkoper is. Ik vraag mij dan ook af, hoe de (dure) winkels overeind zullen blijven.'

Verkeersafwikkeling
Van de tegenstanders is 79% bang dat het verkeersproblemen gaat geven in de gemeente en ook veel voorstanders geven aan dat er wel aandacht zal moeten worden geschonken aan de verkeersafwikkeling. 'Het afwikkelen van het verkeer wordt waarschijnlijk een enorm probleem. Dat is het nu al regelmatig. De Mall is veel te grootschalig voor het binnenstedelijk gebied van de gemeente, met ernstige infrastructurele problemen tot gevolg. De verkeersdoorstroming is nu al op verschillende plaatsen een punt van zorg.' 'Deze ontwikkeling moet duizenden mensen aantrekken uit andere plaatsen. Aangezien er twee doorgaande wegen langs Leidsenhage lopen, wordt het steeds moeilijker voor de bewoners om zich te verplaatsen.' 'Ik hoop niet de gehele omgeving vast komt te staan door een grote toestroom van auto's.'

Ondertunneling
Suggesties voor een goede bereikbaarheid van het winkelcentrum zijn een extra brug / derde oeververbinding en een rechtstreekse verbinding. Op de stelling 'Ondertunneling van de N14 zorgt voor een vlotte verkeersafwikkeling op de N14' antwoordt in totaal 57% van de respondenten: '(zeer)mee eens'. Het meest gekozen antwoord (36%) is: 'Mee eens', maar 16% van de respondenten antwoordt: '(zeer)mee oneens'.

Aangevoerde redenen hiervoor zijn: 'Afwikkeling op A4 en A12 blijft nijpend en zal daardoor ook voor filevorming zorgen, ook bij ondertunneling.' 'Veel extra toestroom los je niet op met een tunnel.' 'Er wordt te weinig aandacht gegeven aan lokale doorstroming. Die doorstroming is weer van invloed op de verkeersafwikkeling via de N14'. 'De afslagen blijven een probleem zowel naar als van de snelweg en bij alle kruisingen.' 'De gemeente loopt achter de feiten aan en is veel te laat met deze ontwikkeling. Er komt een mega verkeersinfarct de komende tijd.' 'De infrastructuur zal in de nieuwe situatie niet toereikend zijn. We zijn zeker 10 jaar verder voor het klaar is.'

Iedereen vanaf 16 jaar kan via het burgerpanel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Aanmelden kan op TipLeidschendamVoorburg.nl.

Uit de krant