Kredietaanvraag voor speel- en fietsvoorziening Kulturhus | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
De Maerten van den Veldeschool is inmiddels in gebruik genomen.
De Maerten van den Veldeschool is inmiddels in gebruik genomen.

Kredietaanvraag voor speel- en fietsvoorziening Kulturhus

  •   270 keer gelezen   Actueel

Stompwijk - De Maerten van den Veldeschool is inmiddels verhuisd naar het Kulturhus. Het inrichten van de buitenruimte (toegangsweg met parkeerplaatsen, fietsvoorziening en speelpleinen met speeltoestellen) moet echter nog plaatsvinden. Hiervoor legt het college een kredietaanvraag neer bij de gemeenteraad. 

Omdat Slimscholenbouwen (SSB) het contract voor de aanleg van de speel- en fietsvoorzieningen niet kon nakomen en de gemeente wilde voorkomen dat dit vertraging zou opleveren voor de verhuizing van onder andere de school naar het Kulturhus wordt deze opdracht apart aanbesteed. Het inrichten van de buitenruimte gaat € 285.000 kosten. 

De investering bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste de aanleg van de speel- en fietsenstalvoorziening, geraamd op een bedrag van € 233.000. Zoals te doen gebruikelijk maken de kosten van de speeltoestellen bij de aanleg van buitenruimten van een school deel uit van de totale inrichtingskosten. De kosten voor de toekomstige vervanging van de speeltoestellen zijn te zijner tijd overigens voor rekening van het schoolbestuur. Daarom kan de investering bekostigd worden uit een verhoging van het krediet van het Kulturhus en resulteert dit in jaarlijkse lasten van € 7.800. Deze lasten worden doorbelast in de beheerexploitatie van het Kulturhus, waardoor tegenover de uitgaven van € 7.800 inkomsten staan voor hetzelfde bedrag. Daardoor ontstaat voor de gemeente voor dit deel van de investering geen financieel nadeel.

Het tweede deel van de investering van € 52.000 is bestemd voor de aanleg van een toegangsweg vanaf de Dr. van Noortstraat met parkeerplaatsen. Deze weg, waarvan de grond eigendom is van de gemeente, zal in de toekomst tevens dienen voor het ontsluiten van de naastliggende sloop- en nieuwbouwlocatie. Voor het medegebruik van deze toegangsweg en de parkeerplaatsen zal de projectontwikkelaar van de naastgelegen locatie een nader te bepalen vergoeding aan de gemeente betalen. De bouwplannen zijn thans nog te prematuur om hoogte van de grondwaarde te kunnen bepalen. De vergoeding voor het medegebruik zal als incidentele opbrengst worden ingezet om vermelde investeringskosten van € 52.000 te dekken. Nog niet met zekerheid is te stellen dat deze kosten hiermee volledig zullen worden gedekt. Wanneer dit niet het geval is zal de financiële tegenvaller echter maximaal € 1.738 structureel per jaar bedragen, zijnde de jaarlasten van de investering.

Voor de gebruikers van het Kulturhus is het wenselijk om direct naast het Kulturhus te kunnen parkeren. Ook voor de omwonenden is het van belang dat de parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dit voorkomt dat er op de openbare weg wordt geparkeerd. Dit zou een verkeersonveilige situatie opleveren omdat er plaatse onvoldoende parkeervoorzieningen voorhanden zijn. Vanwege deze redenen adviseert het college om de buitenruimten (inclusief de toegangsweg en parkeerplaatsen) in één keer aan te leggen en het totale bedrag van € 285.000 beschikbaar te stellen.
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>