Stompwijkers kiezen naam voor weg en brug | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl

Stompwijkers kiezen naam voor weg en brug

  •   209 keer gelezen   Actueel

Stompwijk - Inwoners van Stompwijk mogen op 20 maart hun voorkeur uitspreken voor de toekomstige namen van de Verbindingsweg en de brug over de Nieuwe Vaart. Naar verwachting wordt in het derde kwartaal van 2019 gestart met de aanleg van de nieuwe Verbindingsweg om de woonkern van Stompwijk. Momenteel vinden hiervoor de voorbereidende werkzaamheden plaats.

De verkiezing van de namen vindt op dezelfde dag plaats als de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. In het Dorpshuis wordt hiervoor een extra stembureau ingericht. Inwoners ontvangen het stembiljet in het stembureau en kunnen dit na het stemmen in de daarvoor bestemde stembus achterlaten. Voor zowel de weg als de brug kan uit drie namen gekozen worden. Deze namen zijn tot stand gekomen in overleg met de Stichting Oud Stompwijk, het Hoogheemraadschap van Rijnland en op basis van eigen onderzoek van de gemeente. De uitslag van de raadpleging wordt een week later bekend gemaakt. Het College van B&W neemt uiteindelijk het formele vaststellingsbesluit van de nieuwe namen voor de Verbindingsweg en de brug over de Nieuwe Vaart.

Voor de Verbindingsweg kunnen de inwoners kiezen uit de volgende namen:

- Westergooweg: Aan het eind van het Laantje van Van Kampen ligt een water met de naam 'De Goo' dat onderdeel is van de Westeinderpolder. De naam Westergooweg is een combinatie van beiden.

- Veenpoldersweg: De Verbindingsweg loopt door een aantal polders: de Huyssitterpolder, de Meeslouwerpolder en de Westeinderpolder. Deze polders zijn door het afgraven van het veen ontstaan.

- Rijnsburgweg: Dichtbij de plaats waar de Verbindingsweg bij het Oosteinde begint, lag begin 17e eeuw een sloot/kade met de aanduiding 'Abdij van Rijnsburg'. De Groote Westeindse polder bestond toen nog niet. Later is daar de Nieuwe Vaart aangelegd.

Voor de brug over de Nieuwe Vaart kunnen de inwoners kiezen uit de volgende namen:

- Praambrug: Een praam is een platbodem/vaartuig voor de binnenwateren, bestemd voor het vervoer van landbouwproducten, vee en waarschijnlijk ook turf (veen). In de 17e eeuw werd de naam "praam" in Holland ook wel "weyschuyt" en op de rivieren "vlotschuyt" genoemd. Het woord "praam" betekent drukken of met een vaarboom voortbewegen.

- Turfvletbrug: Een turfvlet werd gebruikt voor het vervoer van turf door de polder (turfvlet of turfschuit).

- Gemaalbrug: Deze naam legt een relatie met het oude gemaal Groote Westeindse polder, maar ook met het huidige gemaal dat na aanleg van de weg naast de brug ligt.

De brug nabij de N206 over de Stompwijksevaart krijgt, volgens de benamingssystematiek van de bestaande bruggen, dezelfde naam als de nieuwe weg (dus Westergoobrug, Veenpoldersbrug of Rijnsburgbrug).


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226560&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>