Logo hetkrantje-online.nl
In Wijkcentrum de Boot vond een druk bezochte bijeenkomst plaats van tegenstanders van een mogelijke extra brug over de Vliet en voorstanders van een betere verkeersdoorstroming in Leidschendam Centrum (foto: pr).
In Wijkcentrum de Boot vond een druk bezochte bijeenkomst plaats van tegenstanders van een mogelijke extra brug over de Vliet en voorstanders van een betere verkeersdoorstroming in Leidschendam Centrum (foto: pr).

Zorgen bewoners over mogelijke nieuwe brug

  •   keer gelezen   Actueel

Voorburg - In Wijkcentrum de Boot vond woensdagavond 19 maart een druk bezochte bewonersbijeenkomst plaats. Doel van deze bijeenkomst was om de bezorgdheid over de tussentijdse resultaten van de door de gemeente geïnitieerde nieuwe brugstudie te bespreken en te delen. Ook is een plan opgesteld voor een gezamenlijk optreden tegen de ingeslagen richting van de huidige coalitie van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Meer dan 100 betrokken bewoners uit de wijken Klein Plaspoelpolder, Zeeheldenkwartier Verzetsheldenwijk, Damsigt, Nieuw Damsigt, Kleurenbuurt en Park Leeuwensteijn woonden deze vergadering bij. De ernst, het belang en de mogelijke negatieve gevolgen voor de wijk en bewoners werden onderstreept. Vanuit de politiek werd deze zorg ook gedeeld, waren  raadsleden van GB:V/Gemeentebelangen en D66 aanwezig.

Gemeente negeert jarenlange onderzoeken
Vol ongeloof werd gereageerd op het feit dat de gemeente jarenlange onderzoeken negeert en wederom een onderzoek is gestart met de zeer beperkte onderzoeksvraag; de focus is alleen de bereikbaarheid en doorstroming van het Damcentrum. Dit zogenaamde onderzoek 'zonder taboes' houdt, volgens de bewoners, onvoldoende rekening met de nadelige effecten op aanvullende wijken en gaat niet uit van een integrale aanpak. Tevens worden adviezen van gemeentelijke participatiegroepen omtrent het verkeer in Leidschendam-Voorburg genegeerd. Eerder genomen besluiten uit het onderzoek 'Benutten zoals Bedoeld' zoals de invoer van selectieve toegang op de Sluisbrug en het tweebaans maken van de Oude Trambaan zijn hiermee stil komen te staan.

Massale oproep tegen extra oeververbinding
De bewoners deden een massale oproep om de lijn uitgezet in eerdere onderzoeken vast te houden en de beloofde maatregelen uit te voeren uit de studie 'Benutten zoals bedoeld". D66 raadslid Charlotte Bos: "geen extra oeververbinding. Wij staan pal achter al die bewoners die pleiten voor een goede bereikbaarheid van Leidschendam die niet ten koste gaat van de leefbaarheid, veiligheid en luchtkwaliteit in de buurten erom heen". Volgens raadslid Hans-Peter Klazenga: "maakt deze hechte buurt zich terecht zorgen".

Volgens de organisatoren Lonneke van den Berg en Karijn de Jong 'onderstreept de grootschalige opkomst de gedeelde zorg, saamhorigheid en actiebereidheid van de bewoners. Een breed gedragen oproep voor het uitvoeren van een pakket aan maatregelen dat wegennet laat "benutten zoals bedoeld" en resulteert in "het verkeer de wijk uit in plaats van de wijk in".

Een apart email adres is geopend: geenextrabrug@gmail.com van waaruit verdere actie zal worden gecoördineerd de komende periode.

Meer berichten