Subsidietafels zorgen voor onrust | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Mira Moreno van Dans aan de Vliet maakt zich zorgen over het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente  Foto: Dick Janssen)
Mira Moreno van Dans aan de Vliet maakt zich zorgen over het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Foto: Dick Janssen)

Subsidietafels zorgen voor onrust

  •   390 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Er heerst veel verwarring onder culturele instellingen zoals Dans aan de Vliet en Talentenloods als het gaat om de nieuwe subsidieverordening waarover de gemeenteraad dinsdag 9 april in debat ging. De onrust ontstond tijdens de informatiebijeenkomst op 3 april waar de nieuwe subsidieverordening werd gepresenteerd aan subsidiepartners. 

"Samen het budget verdelen is heel wat anders dan samenwerken", reageert Angelique Schippers furieus. De nieuwe subsidieverordening gaat uit van zeven subsidietafels die elk hun eigen budget krijgen te verdelen. De subsidietafel is een overleg tafel waarbij aanbieders en gemeente met elkaar in gesprek gaan over wat het beste aanbod is voor de te behalen doelstelling. Iedere subsidietafel heeft zijn eigen doelstelling die direct voortvloeit uit het sociaal kompas. Aan tafel zitten twee beleidsambtenaren van de gemeente en de subsidiepartners. Het streven is om tot één gezamenlijk akkoord te komen wat financieel vertaald wordt in de subsidieaanvragen. 

Een van de tafels is 'Levendige Leefomgeving' waarvan de culturele instellingen de subsidie partners zijn. Hun doelstelling is activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan een aantrekkelijke woongemeente en een levendige leefomgeving waarin inwoners en bezoekers genieten of in aanraking komen met kunst, erfgoed en cultuur. Het college wil de bestaande subsidiepartners als eerste de gelegenheid geven om hun werk binnen de gemeente te continueren en de tafels dus het eerste jaar alleen voor hen open stellen. Deze aanbieders gaan dus met elkaar een nieuwe verdeling maken voor een optimaal aanbod wat aansluit op de doelen van de gemeente en daarbij op de behoeftes van de inwoners. En daar zit hem nu juist het probleem voor de kleinere partners zoals Dans aan de Vliet, Talentenloods en ook het Huygens Festival. "Het is niet mijn taak om het subsidiebeleid op mijn schouders te nemen", is de mening van Annet Weijermans, voorzitter van het Huygens Festival. "Als onbezoldigd voorzitter van het Huygens Festival kost mij dat veel te veel tijd." Dat geldt ook voor de kleinere partijen als Dans aan de Vliet en Talentenloods. Wel enthousiast zijn Peter van den Berg, van Sport en Welzijn en Rogier Helwig van Theater Ludens. "We moeten vertrouwen hebben in elkaar en dan gaan we er gezamenlijk voor zorgen dat het voor elkaar komt", aldus Van den Berg. "Het idee is bijzonder goed", zegt Rogier Helwig. "Maar de informatie voorziening is beneden alle peil. De angst bij de kleinere partijen is begrijpelijk." 

VVD-raadslid Harma Aris onderschrijft deze angst. "Er zitten verschillende partijen bij elkaar aan tafel. Maar zijn de verhoudingen wel eerlijk? Goede onderhandelingsskills zijn belangrijk en die moet je maar net hebben." Coen van Hoogdalem (PvdA): "De kleinere organisaties moeten in dit systeem opboksen tegen de grote professionals." Ook Stijn Strous (CDA) denkt dat de kleinere organisaties in de problemen komen door dit systeem. "Hoeveel tijd kan een kleine organisatie hierin steken? Je kan van hen toch niet verwachten dat ze 40 uur met andere partijen aan tafel gaan zitten om tot een akkoord te komen wat dan nog financieel vertaald moet worden naar de subsidieaanvragen." 

Wethouder van financiën, Jan-Willen Rouwendal,  probeert de raadsleden ervan te overtuigen dat de subsidietafels ook voor kleinere organisaties een goede werkwijze is. "Kleine organisaties maar ook nieuwe subsidiepartners krijgen veel meer de kans zichzelf beter in de markt te zetten aan de subsidietafel. Het nieuwe systeem gaat ook veel dynamischer werken."
Raadsleden maken zich ook zorgen over de nieuwe initiatieven die naar hun idee geen kans meer krijgen in het nieuwe stelsel. "Het wordt heel ingewikkeld voor kleinere partijen en nieuwe initiatieven om aan tafel te komen", aldus Jeroen van Rossum (GroenLinks). Het idee van de subsidietafels spreekt hem wel aan maar hij vindt het nogal 'klungelig verkocht'. 
Wethouder Rouwendal had gehoopt vragen en onzekerheden tijdens de vergadering van 9 april weg te nemen bij de raadsleden. "Om de subsidietafels in 2020 in te kunnen voeren moeten we in mei besluitvorming hebben." Maar helaas zijn er nog te veel zaken onduidelijk waardoor de raad heeft besloten het voorstel nogmaals te bespreken in het volgende Raadsforum op 9 mei. Besluitvorming is dan op zijn vroegst op 21 mei.
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>