Mogelijk woningbouw bij station Mariahoeve | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl

Mogelijk woningbouw bij station Mariahoeve

  •   701 keer gelezen   Actueel

Voorburg - De gemeente wil de Appelgaarde 2-4 en de directe omgeving van station Mariahoeve herontwikkelen. Onderzocht gaat worden of er op deze locatie mogelijkheden zijn voor woningbouw en kleinschalige bedrijvigheid. 

De gemeente en beleggingsmaatschappij Appelgaarde B.V. hebben overeenstemming bereikt over het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Beide partijen hebben hierover een intentieovereenkomst gesloten.

Leidschendam-Voorburg wil bouwen om aan de vraag naar woonruimte binnen de gemeente te kunnen voldoen. Er is tevens vraag naar ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. De locatie waar nu een intentieovereenkomst voor getekend wordt, leent zich uitstekend voor deze combinatie door de ligging naast het station Mariahoeve. De studie moet uitwijzen of een dergelijke ontwikkeling hier inderdaad haalbaar is.

Ambities
REB Projects B.V., de ontwikkelaar binnen Appelgaarde B.V., heeft in de achterliggende periode een ambitiedocument opgesteld waarin de wensen en opmerkingen van omwonenden, eigenaren en andere stakeholders zijn opgenomen. De gemeente gebruikt dit document om een ontwikkelvisie te maken, waarin de uitgangspunten voor een toekomstige gebiedsontwikkeling komen te staan. Dit gebied is groter is dan alleen de locatie Appelgaarde 2-4. De gemeente denkt aan het upgraden van de ruimtelijke kwaliteit van de stationsomgeving, het realiseren van (sociale) woningbouw en ruimte voor economische activiteiten en het verbeteren van de leefomgeving.

Leidschendam-Voorburg hanteert het standpunt dat binnen nieuwe woningbouwontwikkelingen 30% beschikbaar moet komen voor sociale huur of koop. Wethouder Bouw hierover: 'Ook deze locatie leent zich goed voor het toevoegen van woningen in het sociale segment. Dichtbij OV en uitvalswegen en op geringe afstand van het nieuwe Mall of the Netherlands. Hier kunnen starters op de woningmarkt en mensen met een bescheiden budget prima wonen. Ik hoop dat de haalbaarheidsstudie dit ook laat zien.'


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>