Logo hetkrantje-online.nl

Leidschendam-Voorburg is Global Goals gemeente

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Leidschendam-Voorburg is Global Goals gemeente geworden. Global Goals is een initiatief van de Verenigde Naties, dat een wereldwijde vuist wil maken voor een betere en duurzame samenleving in 2030. 

Wethouder Astrid van Eekelen van Duurzaamheid: "Het gaat om wereldwijde doelen, maar ook als gemeente Leidschendam-Voorburg kunnen we daar wel degelijk een substantieel steentje aan bijdragen. We willen dat ook onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst duurzaam kunnen wonen en leven in onze gemeente".

Welke acties en maatregelen het college de komende vier jaar voor ogen heeft die bijdragen aan een groene en duurzame woonstad staan in het vastgestelde concept uitvoeringsprogramma 2019-2022. Wethouder Van Eekelen: "De ambities zijn groot, en dat is ook nodig. Willen we bijvoorbeeld de doelen van het klimaatakkoord van Parijs halen, dan betekent dat dat we als gemeente in 2050 CO2-neutraal moeten zijn." 

Tussen 2019 en 2022 gaat de gemeente aan de slag met heel veel concrete acties en maatregelen om de ambities waar te maken. Wethouder Van Eekelen: "Het gaat om mogelijkheden voor schone energie en duurzaam verwarmen van woningen, maar ook om luchtkwaliteit en hoe we omgaan met ons afval. Veel van die ambities dragen bij aan de Global Goals".

De 17 Global Goals zijn een combinatie van zeventien sociale, economische en ecologische doelen voor de gehele wereldbevolking. Wethouder Van Eekelen: "In onze gemeente kijken we nu vooral naar de doelen die zich richten op de duurzame samenleving. Dat doen we op verschillende momenten samen met inwoners, ondernemers en organisaties in Leidschendam-Voorburg", vertelt wethouder Van Eekelen.

Weten wat de Global Goals inhouden? En hoe we daar samen in Leidschendam-Voorburg aan kunnen bijdragen? Kom dan naar het Festival Samen Duurzaam op zaterdag 15 juni. Binnenkort maakt de gemeente hier meer over bekend.

Meer berichten