Logo hetkrantje-online.nl
V.l.nr. Geurt Thomas, Karijn de Jong, Lonneke van den Berg van Benutten zoals Bedoeld en wethouder Juliette Bouw (foto: pr).
V.l.nr. Geurt Thomas, Karijn de Jong, Lonneke van den Berg van Benutten zoals Bedoeld en wethouder Juliette Bouw (foto: pr).

Belangengroep teleurgesteld over uitstel besluit extra brug

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - De belangengroep Benutten zoals Bedoeld is teleurgesteld dat het besluit door B&W over een mogelijke extra oeververbinding uitgesteld wordt tot december. Tot die tijd zal er meer onderzoek worden gedaan naar een nieuwe brug en selectieve toegang. Door dit uitstel blijven bewoners uit betrokken wijken nog langer in onzekerheid.

De belangengroep Benutten zoals Bedoeld heeft met interesse kennis genomen van het collegevoorstel en is positief over het feit dat het college duidelijke doelen in haar voorstel formuleert en pleit voor "een verkeersveilige en bereikbare gemeente met een gezond woon- en leefklimaat en een levendige leefomgeving".

In deze opsomming mist de belangengroep het uitgangspunt dat een oplossing voor een betere bereikbaarheid van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid niet mag leiden tot negatieve effecten op de leefbaarheid en bereikbaarheid in andere wijken. Dit werd in eerdere besluitvorming wel expliciet meegenomen.

Daarnaast maakt de belangengroep zich zorgen over het feit dat verkeersveiligheid maar minimaal mee lijkt te worden genomen in het vervolgonderzoek. Om woonwijken veilig en leefbaar te houden, is het van groot belang dat veilig overgestoken kan worden en bewoners veilig hun oprit in- en uit kunnen rijden. Bij een mogelijke verdubbeling van verkeer in sommige wijken gaat dit tot uiterst gevaarlijke situaties leiden.

Volgens de belangengroep Benutten zoals Bedoeld, bevestigt het Antea onderzoek opnieuw de conclusies uit eerdere onderzoeken. Op basis van het Antea onderzoek kan, volgens Karijn de Jong, dan ook niet anders worden geconcludeerd dan dat ''een extra brug het probleem verplaatst, heel veel geld kost, heel lang duurt en daarmee geen onmiddellijke verlichting geeft en een onevenredig negatief effect heeft op de leefbaarheid in omliggende wijken''. 
Het is dan ook teleurstellend, stelt Lonneke van den Berg, ''dat het college op basis van dit onderzoek niet duidelijker stelling wil nemen door een heldere keuze te maken voor selectieve toegang als voorkeursoptie onder voorbehoud van juridische haalbaarheid''.

Meer berichten