Logo hetkrantje-online.nl

Belangengroep wil onmiddellijke invoering van selectieve toegang

  •   744 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - De belangengroep 'Benutten zoals Bedoeld" roept de raadsleden op direct selectieve toegang in te voeren, samen met de andere benutten zoals bedoeld voorstellen. Invoering van het complete pakket aan verkeersmaatregelen heeft volgens hen het meeste effect op het terugdringen van verkeersoverlast en leidt tot minder luchtverontreiniging. Daarnaast wordt aan de raadsleden gevraagd tegen het voorstel van het College te stemmen om nog meer onderzoek uit te voeren naar een nieuwe brug over de Vliet. Woensdag 19 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de bereikbaarheid van en de parkeermaatregelen in het Damcentrum

"Voor het Damcentrum is selectieve toegang eenvoudig, maar ook snel in te voeren", aldus Rob Meershoek, één van de leden van de belangengroep. "Alleen mensen met een bestemming in het Damcentrum, dus naast bewoners ook shoppers, horecabezoekers en familie/vrienden zijn welkom. Door het plaatsen van het verbodsbord 'gesloten voor motorvoertuigen', met als onderbord 'Geldt niet voor bestemmingsverkeer Damcentrum' in de Damhouderstraat, Damlaan en Zaagmolenstraat is selectieve toegang een feit. Eventueel kunnen de borden worden aangevuld met 'Uitgezonderd ontheffinghouders'. Vanaf dag één zal 80% van de weggebruikers (het percentage dat zich altijd aan de verkeersregels houdt) zich daaraan houden". Lonneke van den Berg vult aan: "Het is onbegrijpelijk dat het college kostbare tijd verloren laat gaan en zich niet openstelt voor alternatieven of wil leren van ervaringen in andere steden."

Feitenrelaas 
De oproep aan de gemeenteraadsleden is gebaseerd op een uitgebreid feitenrelaas en een onderbouwde visie. In het feitenrelaas zijn de uitkomsten van vijf jaar onderzoek nog een keer op een rij gezet. Daarnaast wordt stilgestaan bij de maatschappelijke impact van een extra brug gerelateerd aan veiligheid, geluidsoverlast en fijnstof. Ook wordt o.a. gekeken naar landelijk en lokaal beleid en de rol van een gemeente daarin en wordt het proces van de huidige besluitvorming rondom de extra brug zoals dat tot nu toe is verlopen kritisch tegen het licht gehouden. Het feitenrelaas is voor iedereen te lezen op de website www.benuttenzoalsbedoeld.nl 

Meer berichten