Bewoners pleiten nogmaals voor behoud speelplek | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl

Bewoners pleiten nogmaals voor behoud speelplek

  •   449 keer gelezen   Actueel

Leidschendam – Opnieuw waren er insprekers aanwezig in de raadszaal op dinsdag 18 juni om te pleiten voor het behoud van de speelplek en groen op de Gravin Catharinalaan 1. CDA en GroenLinks dienden een motie in om het onderzoek naar de invulling van de locatie - groen met speelruimte, mogelijk in een combinatie met beperkte bebouwing - pas in 2021 op te pakken. En dit dan doen in samenspraak met bewoners van de wijk. 

GBLV/Gemeentebelangen diende in februari dit jaar een initiatiefvoorstel in om deze locatie volledig in te richten als speelplek. Tot 2013 stond aan de Gravin Catharinalaan 1 een kleine school. Nadat de kleuterschool en later het kinderdagverblijf de school verlaten hadden, is het gebouw gesloopt. Het terrein is in eigendom van de gemeente en opgenomen in de lijst van te verkopen gronden en panden die jaarlijks door het college van B&W wordt vastgesteld. Op het moment van sloop van het gebouw was er geen programma of urgentie voor herontwikkeling. Mede op initiatief van de buurt is het terrein toen tijdelijk ingericht met speeltoestellen en groen. De gemeente heeft destijds aangegeven dat de speelplek tijdelijk zou zijn en dat het terrein herontwikkeld zou worden met nieuwbouw. Dat moment is nu aangebroken. 

Het college wil hier de mogelijkheid onderzoeken van  groen met speelruimte, in een combinatie met beperkte bebouwing. "Wij zijn voor de bouw van seniorenwoningen maar willen afwachten wat er uit het onderzoek komt", zegt Arnold Brands (VVD). Ook GroenLinks lijkt voor bebouwing te zijn. "Er heeft hier een gebouw gestaan dat is afgebroken. De speeltuin was tijdelijk", aldus Nathalie Reijnders (GroenLinks). "Er is een groot tekort aan woningen. Laten we integraal naar de wijk kijken. Daarom stellen wij voor het onderzoek pas in 2021 op te pakken omdat dan de omgevingsvisie klaar moet zijn." Ook Kees Verschoor (CU-SGP) is niet tegen bebouwing op deze locatie omdat hij ziet dat er behoefte aan huisvesting is. 
Het voorstel van GBLV/Gemeentebelangen gaat uit van volledige inrichting van groen met speelruimte. Dat is ook wat 96% van de omwonenden willen. "De gemeente moet zich inzetten om samen met de omwonenden tot een invulling te komen van deze locatie", vindt Maurice Hartsinck (GBLV). Gijs Dupont (CDA) is ook groot voorstander van deze burgerparticipatie maar het moet volgens hem wel op basis van een open gesprek plaatsvinden. "Onze motie is geen uitstel van het collegevoorstel. Wij moeten de tijd en ruimte nemen om tot een breed gedragen voorstel te komen." 

Delroy Blokland vindt dat er iets moois gaande is in het Raadsforum. "Mooi dat GBLV met een initiatiefvoorstel komt maar de motie van CDA en GroenLinks is ook mooi. Het liefst zou ik zien dat GBLV samen met CDA en GroenLinks met een voorstel komt dat ook tegemoet komt aan de wens van de inwoners. Beide initiatieven zijn goed bedoeld en om mensen te helpen. Ik roep de initiatiefnemers en de indieners van de motie daarom op om elkaar te vinden." Hartsinck ziet hier niets in. "Hoe ziet u dat dan voor zich? De inwoners willen alleen groen en speelruimte en in het andere voorstel wordt bebouwing niet uitgesloten."

Op 16 juli neemt de gemeenteraad een besluit over het initiatiefvoorstel en de motie.  
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>