CDA en VVD niet meer zo zeker van extra brug | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
De locatie waar de brug zo ongeveer zou moeten komen (tekst: Inge Koot, archieffoto DJ).
De locatie waar de brug zo ongeveer zou moeten komen (tekst: Inge Koot, archieffoto DJ).

CDA en VVD niet meer zo zeker van extra brug

  •   543 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - Enige weken geleden was VVD'er Bart Eleveld nog tegen selectieve toegang. Nu lijkt haar fractiegenoot Harma Aris deze verkeersmaatregel voor het Damcentrum niet uit te sluiten. Dit werd duidelijk tijdens de vergadering van het Raadsforum van 19 juni. Ook het CDA is er niet meer van overtuigd dat een extra brug de oplossing gaat zijn voor het overvolle Damcentrum.

Het college wil om tot zorgvuldige besluitvorming te kunnen komen over selectieve toegang en een nieuwe brug over de Vliet een nadere verkenning en uitwerking doen op diverse aspecten, zoals de financiële en juridische haalbaarheid en draagvlak. Selectieve toegang is een manier om een gebied toegankelijk te houden voor bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer te verminderen. Automobilisten mogen de drie Vlietbruggen (Sluisbrug, Wijkerbrug, Kerkbrug) niet als doorgaande route gebruiken. Dat gebruik is alleen voor bestemmingsverkeer. Bestemmingsverkeer zijn voertuigen van bewoners, ondernemers en werknemers in het gebied. Maar ook zijn dat de klanten van deze ondernemers en de bezoekers van de bewoners of van het centrum. 

"Wij steunen het college", zegt CDA'er Fred Duijn. "Leefbaarheid gaat samen met doorstroming. Ook als het gaat om veiligheid en luchtkwaliteit. Goede infrastructuur vergt investeren. Dat is niet makkelijk als we te maken hebben met financiële tegenvallers in de jeugdzorg. Daarbij moet er ook gekeken worden naar de randvoorwaarden voor selectieve toegang in het kader van privacy bij kentekenregistratie."

Hans Peter Klazenga (GBLV) verbaast zich over de draai van het CDA. "Een jaar geleden tijdens de verkiezingen was het CDA extreem duidelijk. Waar heeft die verschuiving plaatsgevonden?" Het nieuwe college heeft een vierde onderzoek laten uitvoeren dat hetzelfde beeld geeft als de eerdere onderzoeken. "Waar ik buikpijn van krijg is dat als we nu een beslissing nemen wij dit doen terwijl wij niet weten wat kan en mag." Ook dat vindt Klazenga vreemd. "Waarom bedenk je dan niet vooraf de voors en tegens voor je weer een nieuw onderzoek laat uitvoeren." Duijn: "In verkiezingscampagne sta je ergens voor met de wetenschap die je dan hebt. Het is nog steeds de vraag wat de beste oplossing is. U bent ook tijdens een eerdere verkiezingscampagne voor de brug geweest." Dat beaamt Klazenga maar hij geeft daarbij aan dat GBLV door te luisteren en kijken en door onderzoeken te raadplegen tot een voortschrijdend inzicht is gekomen. "Dat wordt in dit vierde onderzoek weer bevestigd." Toch wil het CDA selectieve doorgang en de extra brug verder verkennen. "We moeten met een open vizier kijken naar de opties die er zijn."

GBLV is voorstander van een goede bereikbaarheid van het Damcentrum maar niet ten koste van alles. Zij dient daarom een amendement in op het raadsvoorstel waarin zij aangeeft dat aanpakken van de bereikbaarheid van Leidschendam-Centrum niet moet leiden tot een waterbedeffect waardoor andere straten, wijken of gebieden in Leidschendam-Voorburg met negatieve effecten van te nemen maatregelen worden belast. GBLV'er Marien van Wijk vindt dat dit college zichzelf in een politiek impasse heeft gebracht. "Vier onderzoeken die allemaal hetzelfde zeggen en dan moet er toch nog een aanvullend onderzoek komen. Stop met deze onzin. U heeft de winst behaald tijdens de verkiezingen maar accepteer uw verlies in het niet kunnen waarmaken van uw belofte over deze extra brug. Pak de oplossingen die er liggen en werk die uit."

CU-SGP was in de vorige raadsperiode ook tegen de extra brug maar schaart zich als lid van het college achter het raadsvoorstel. Kees Verschoor (CU-SGP): "Gegeven de feiten die voorliggen vinden wij dat het onderzoek niet compleet is. We moeten meer informatie hebben over de praktische uitvoerbaarheid van beide maatregelen." Ook Delroy Blokland (PvdA) wil meer informatie over de juridische en financiële haalbaarheid. 

De draai van de VVD wordt toegelicht door Harma Aris: "Wij zijn er achter gekomen wat er met selectieve toegang wordt bedoeld. Het is in dit geval eigenlijk selectieve doorgang. Bij selectieve doorgang mag er alleen bestemmingsverkeer doorheen rijden. Bij selectieve toegang is het gebied afgesloten.  Het is verstandig om er verder naar te kijken. Er zitten nog een hoop vragen aan selectieve doorgang. Als blijkt dat daar voordelen aan zitten dan kan dit zeker een optie zijn." 

Tijdens de volgende vergadering van het Raadsforum wordt er over dit onderwerp een besluit genomen.
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>