'Liefst groen geluidsscherm langs de A4' | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Een scherm zou de geluidsoverlast in Vlietland aanzienlijk verminderen.
Een scherm zou de geluidsoverlast in Vlietland aanzienlijk verminderen.

'Liefst groen geluidsscherm langs de A4'

  •   147 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart zijn blij, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan de slag zijn gaan met het verzoek van Provinciale Staten om binnen 2 jaar te zorgen voor een adequate geluidswerende voorziening langs de A4.

De vier organisaties hebben de provincie laten weten, dat zij geen voorstander zijn van de aanleg van geluidswallen, maar dat ze nog steeds pleiten voor een groen, geluidabsorberend scherm. Zo'n scherm past beter in het landschap, er is minder grond voor nodig en de aanlegkosten zijn minder afhankelijk van de bodemgesteldheid en de ligging van kabels en leidingen. Een geluidabsorberend scherm in de berm van de A4 voorkomt bovendien geluidoverlast in Stompwijk.

De organisaties zijn er niet voor om de schermen te combineren met een zonnepaneel. Dit past volgens hen misschien wel in een stedelijke omgeving, maar absoluut niet in het landschap van Vlietland en de Vogelplas. Ze zijn dan ook blij, dat Provinciale Staten hebben gevraagd de geluidswerende voorziening zo goed mogelijk te laten inpassen in het open, landschappelijke karakter van het gebied. Volgens de vier organisaties zouden geluidsschermen met zonnepanelen ook een risico kunnen inhouden voor de vele vogels die heen en weer vliegen tussen de Vogelplas en de droogmakerijen aan de oostkant van de A4. Zulke schermen zouden verder tot meer geluidsoverlast in Stompwijk kunnen leiden. Ook zijn zij duurder en is niet duidelijk of deze vorm van energievoorziening wel goed werkt.

De vier organisaties hebben zich verbaasd over de schatting van Gedeputeerde Staten dat een geluidswerende voorziening van 3,5 km lang en 3 meter hoog €10 tot 20 miljoen zou gaan kosten; of zelfs nog meer als de geluidwering zonnepanelen krijgt.

De vier beschikken over een veel lagere kostenraming van een gerenommeerd bedrijf op dit gebied. Dat bedrijf concludeert, dat het realiseren van een geluidsscherm van ongeveer dezelfde lengte en hoogte langs Vlietland en de Vogelplas binnen een budget van €3,5 miljoen excl. BTW haalbaar moet zijn. Dat zou het financieringsprobleem voor de provincie een heel stuk kleiner maken dan een bedrag van €10 à 20 miljoen en de mogelijkheid dekking te vinden voor dat bedrag een heel stuk groter, als Rijkswaterstaat niet mee zou betalen aan de geluidwering. De organisaties zijn van plan zich te voorzien van meer offertes op dit gebied.

In hun brief aan Provinciale Staten schrijven de vier organisaties, dat zij erop vertrouwen, dat de Statenleden de informatie in hun brief betrekken bij hun beoordeling van volgende voortgangsrapportages van GS over de te nemen geluidwerende maatregelen langs de A4 ter hoogte van Vlietland en de Vogelplas Starrevaart.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>