Gemeente wil intensieve samenwerking Theater Ludens en Het Veur Theater | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Het Veur Theater vraagt al langer om een structurele subsidie, omdat zij aangeven zonder subsidie het theater niet draaiende te kunnen blijven houden (foto: pr Het Veur Theater).
Het Veur Theater vraagt al langer om een structurele subsidie, omdat zij aangeven zonder subsidie het theater niet draaiende te kunnen blijven houden (foto: pr Het Veur Theater).

Gemeente wil intensieve samenwerking Theater Ludens en Het Veur Theater

  •   286 keer gelezen   Actueel

Leidschendam - De gemeente wil dat Theater Ludens en Het Veur Theater intensief gaan samenwerken en op termijn één organisatie gaan vormen.

Het college vindt het belangrijk dat alle inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen genieten van cultuur in onze gemeente. Dat vraagt om een passend en divers cultuuraanbod. Wethouder Van Eekelen (cultuur): "Met het huidige voorstel zorgen we ervoor dat Leidschendam en Voorburg elk een levendig theater behouden, waar ruimte is voor zowel landelijk als lokaal talent en waar cultuurmaatschappelijke partners een plek voor hun activiteiten kunnen vinden."

Theater Ludens en Het Veur Theater hebben de afgelopen jaren hun uiterste best gedaan om hun ambities waar te maken. Dit heeft veel van hun financiële middelen gevraagd, en van de inzet van de mensen. Het Veur Theater vraagt al langer om een structurele subsidie, omdat zij aangeven zonder subsidie het theater niet draaiende te kunnen blijven houden. Theater Ludens krijgt al langer verschillende eenmalige bedragen aan extra exploitatiesubsidie om uitvoering te kunnen geven aan de ambitie de culturele hotspot te zijn. De onzekerheid over een duurzaam sluitende exploitatie is door deze eenmalige bijdragen groot. Het college stelt daarom voor dat de podia gaan samenwerken en stappen zetten naar één organisatie, binnen de bestaande financiële middelen.

Wethouder Astrid van Eekelen: "De groeiende bezoekersaantallen en toenemende vraag naar zaalhuur laten zien dat beide theaters voorzien in behoeften van inwoners en cultuurmaatschappelijke organisaties. Daarom willen wij graag beide theaters behouden." Door stapsgewijs samen te gaan werken op het gebied van programmering, contractering, PR, aansturing van vrijwilligers en gastvrijheid, wordt de bedrijfsvoering efficiënter. Beide podia blijven hun eigen identiteit behouden en bieden een cultuurprogrammering die elkaar goed aanvult. De gemeente voert met beide theaters gesprekken over de samenwerking.

Ernst Ford, voorzitter bestuur theater Ludens: ,,Het is mooi dat er wordt gewerkt aan een duurzame oplossing waarmee het theater in zowel Leidschendam als Voorburg een impuls krijgt."

Ron van der Meer, voorzitter van Het Veur Theater: "Het is goed dat er nu een voorstel ligt waarmee een podium aan de Damlaan behouden kan worden. Er zijn nog wel wat hobbels te nemen, maar daarover zijn we met elkaar in gesprek."

Wethouder Van Eekelen: "Door de krachten te bundelen, ontstaat één sterke organisatie. Dit biedt beide partijen een structurele oplossing en een gezonde financiële toekomst." De raad besluit na het zomerreces over dit voorstel.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>