Deze waarschuwingsborden zijn inmiddels  weggehaald en de feontein spuit weer (foto: Leen van der Biessen).
Deze waarschuwingsborden zijn inmiddels weggehaald en de feontein spuit weer (foto: Leen van der Biessen).

Geen blauwalg in vijver bij Leidsenhage

Actueel 305 keer gelezen

Leidschendam - Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het water in de vijver bij Leidsenhage deze week onderzocht op aanwezigheid van blauwalg. Maanden hebben bij de vijver borden gestaan die waarschuwen voor blauwalg terwijl de fontein gewoon aan was. Een oplettende inwoner heeft dit aangekaart bij het Hoogheemraadschap omdat het gezondheidsrisico's oplevert als er een sproei van blauwalg water richting de Albert Heyn trekt. 

Het Hoogheemraadschap heeft bij dit onderzoek geen blauwalg aangetroffen. De gemeente gaat de waarschuwingsborden verwijderen en de fontein is inmiddels weer aangezet. Een fontein kan overigens positief werken ter voorkoming van drijflagen van blauwalgen. Als die zich namelijk vormen kan dat vooral stankoverlast met zich meebrengen. Overigens is niet bekend dat met blauwalg besmet verneveld water uit een fontein gezondheidsklachten oplevert als mensen daarmee in aanraking komen. Het risico is groter als mensen in met blauwalg besmet water gaan zwemmen.

De vijver bij Leidsenhage is geen zwemwater. Twee jaar geleden is uitgebreid onderzocht of de locatie ook als officieel zwemwater kon worden aangewezen door de provincie. Uitkomst van dat onderzoek was een negatief advies vanwege de toen gemeten hoge e-coli gehalten en blauwalg in de zomerperiode. Er is dus een verhoogd risico op slechte waterkwaliteit.

Uit de krant