Logo hetkrantje-online.nl
Gekapte bomen in Vlietland (archieffoto: Ton Lassche).
Gekapte bomen in Vlietland (archieffoto: Ton Lassche).

Gang naar de rechter om uitstel bomenkap in Vlietland

  •   keer gelezen   Actueel

Leidschendam - De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart en de Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 stappen naar de rechter om af te dwingen dat het kappen van bomen in recreatiegebied Vlietland wordt uitgesteld.

"Eén werkdag voor de zomervakantie werden wij overvallen door plannen van de provincie Zuid-Holland (PZH) en Staatsbosbeheer (SBB) om 19 bosvakken in Vlietland helemaal te vellen of uit te dunnen en dat alle bomenkap nog deze herfst zou plaatsvinden", aldus Wim ter Keurs, Ed Krijgsman en Ruud Henkus namens genoemde organisaties. "Wij hebben PZH meteen verzocht om overleg over de kapplannen, maar we kregen de mededeling dat 'de noodzaak van de plannen niet ter discussie stond'. PZH weigerde met ons te overleggen, hoewel de plannen daar alle aanleiding toe gaven."

"PZH en SBB hebben hun voornemen uitsluitend gebaseerd op het gevaar dat zieke of dode bomen zouden kunnen opleveren voor bezoekers van Vlietland; zij hebben daarbij geen rekening gehouden met andere belangen en er geen blijk van gegeven de urgentie van het vellen van bomen in een bosvak of het vellen van een heel vak te hebben afgewogen tegen andere belangen", menen de organisaties.

Maar óók alleen vanuit veiligheidsoogpunt vinden zij het twijfelachtig, dat er in Vlietland 19 bosvakken zijn die helemaal geveld of gedund dienen te worden en dat alle bomenkap nog deze herfst dient te gebeuren en niet gespreid kan worden. "SBB heeft het bos in Vlietland begin vorig jaar (in 2018) al geïnspecteerd en heeft toen ook al geconstateerd dat er veel zieke en dode bomen stonden. Toch heeft dat tot nu toe niet tot het vellen van substantiële aantallen gevaarlijke bomen geleid, hoewel SBB toen wel vond dat er bomen moesten worden gekapt, want anders moest heel Vlietland 'uit veiligheidsoverwegingen afgesloten worden'. Op de vraag of er nu op dit moment al sprake is van gevaarlijke situaties wordt op de website van SBB merkwaardig genoeg echter geantwoord: 'Nee, op dit moment is het gebied veilig. Het bos wordt goed gemonitord door de boswachters'. Er is tot nu toe ook geen enkele maatregel genomen om bezoekers tegen onveilige bomen te beschermen. Vlietland is deze zomer en de vorige zomer volledig toegankelijk geweest voor de vele recreanten; er zijn geen delen afgezet en er zijn ook geen waarschuwingsborden geplaatst. In het advies over de kapplannen staat verder slechts bij 2 bosvakken, dat het kappen al in 2019 moet plaatsvinden. Bij nog eens 2 vakken wordt vermeld, dat dat eventueel ook in 2020 kan gebeuren. Bij de overige 33 vakken wordt geen jaartal genoemd. Kennelijk is de urgentie daar niet zo groot, dat die maatregel per se dit jaar of volgend jaar genomen moet worden."

De beoordeling van deze plannen en de weigering van PZH daarover overleg te voeren leidden tot het verzoek van de natuurorganisaties aan Gedeputeerde Staten (GS) om ruim voordat half september begonnen wordt met kappen, overleg te voeren over alternatieven voor de geplande werkzaamheden. Het provinciebestuur wil pas half september het overleg aangaan, terwijl het kappen van bomen volgens de planning dan al start.

"Dan is er nauwelijks meer zinvol overleg over alternatieven voor het kappen mogelijk en dat is voor ons niet aanvaardbaar. Vandaar dat wij een verzoek hebben ingediend om een voorlopige voorziening, oftewel uitstel van het kappen van de bomen", aldus de organisaties.

Meer berichten