Logo hetkrantje-online.nl
De aan te leggen ongelijkvloerse kruisingen op de N14 biedt de mogelijkheid om fietsroutes te verbeteren.
De aan te leggen ongelijkvloerse kruisingen op de N14 biedt de mogelijkheid om fietsroutes te verbeteren.

Fietsroute op het tunneldak van de N14

  •   679 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Het Rijk gaat met nieuwe ongelijkvloerse kruispunten de doorstroming van het verkeer op de N14 verbeteren. Dit biedt voor de gemeente de mogelijkheid om ook fietsroutes te verbeteren. De plannen hiervoor maakt de gemeente in goed overleg met omwonenden, belanghebbenden en Rijkswaterstaat.

Op 6 december 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met een Voorkeursvariant voor ongelijkvloerse kruispunten op de N14. Deze voorkeursvariant is tot stand gekomen in goed overleg met bewoners op de daartoe georganiseerde informatieavonden eind 2018. De voorkeursvariant is vervolgens verder uitgewerkt door Rijk, regio, betrokken gemeenten, Unibail Rodamco Westfield en de Hulpdiensten. Het moment is nu aangebroken om met het Rijk te kijken naar inpassing van de fietsroutes. Het college heeft op 3 september 2019 de intentie uitgesproken om te verkennen of het fietstracé over de Sijtwendetunnel realiseerbaar is.

Wethouder verkeer en vervoer Astrid van Eekelen: "Het is belangrijk dat iedereen makkelijk en snel van A naar B kan komen. De ongelijkvloerse kruispunten gaan helpen om de doorstroming en de bereikbaarheid te verbeteren. Daarbij krijgen we nu een unieke kans om ook onze fietsroutes te optimaliseren met een fietsroute op het tunneldak van de N14." Eind dit jaar moet duidelijk zijn of het betreffende fietstracé haalbaar en financierbaar is.

Meer berichten