Logo hetkrantje-online.nl

Gemeenteraad bespreekt toekomst van theaters

  •   168 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Dinsdag 10 september bespreekt de gemeenteraad het collegevoorstel over de theaters in de gemeente. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met een samenwerking tussen de theaters waarbij uitgegaan wordt van twee podia vanuit een organisatie.

Het bestuur van Het Veur Theater heeft echter al aangegeven dat de identiteit en zelfstandigheid van Het Veur Theater grotendeels verdwijnt als gekozen wordt voor deze samenwerking. Zij willen als losse organisatie blijven bestaan met een structurele subsidie van €48.500.

De huidige situatie met betrekking tot de theaters in de gemeente is volgens het college niet langer houdbaar. Het risico dat beide organisaties het niet redden door de financiële onzekerheid is groot, met alle gevolgen voor de cultureel-maatschappelijke ambities. Het is daarom van belang een knoop door te hakken over de gewenste theaterfunctie in Leidschendam-Voorburg.

De raad heeft het college gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de wenselijkheid en consequenties van een structurele subsidierelatie met Het Veur Theater. Dit onderzoek moet de basis vormen voor een discussie binnen de raad over het huidige cultuurbeleid (met betrekking tot theater) en vormt de input voor eventuele aanpassingen van het cultuurbeleid en de nieuw vast te stellen Cultuurvisie.

Mocht de raad besluiten het collegevoorstel te steunen, dan zal het bestuur van Het Veur Theater een stap terug doen. De raadsvergadering is op 10 september om 19.00 uur in Huize Swaensteyn. 
 

Meer berichten