Logo hetkrantje-online.nl
De initiatiefnemers, van links naar rechts: Rogier Helwig (Theater Ludens), Harm Smit (Bibliotheek aan de Vliet), Annet Weijermars (Huygens Muziekfestival) en Peter van der Ploeg (Huygens' Hofwijck & Museum Swaensteyn).
De initiatiefnemers, van links naar rechts: Rogier Helwig (Theater Ludens), Harm Smit (Bibliotheek aan de Vliet), Annet Weijermars (Huygens Muziekfestival) en Peter van der Ploeg (Huygens' Hofwijck & Museum Swaensteyn).

Cultuurpodium Leidschendam-Voorburg in oprichting

  •   159 keer gelezen   Actueel

Leidschendam-Voorburg - Dit voorjaar besloot de gemeenteraad unaniem om de cultuuraanbieders in onze gemeente niet onder te brengen in één van de nieuwe subsidietafels. De suggestie van wethouder Rouwendal dat er meer kan worden samengewerkt is wel in goede aarde gevallen. Vijf initiatiefnemers hebben na intensief overleg een voorstel in hoofdlijnen gereed, dat binnenkort aan de wethouder zal worden gepresenteerd.

De vijf initiatiefnemers zijn de organisaties die dit voorjaar protest aantekenden tegen de voor hen bedoelde subsidietafel: Theater Ludens, Huygens Muziekfestival, Museum Swaensteyn, Huygens' Hofwijck en de Bibliotheek aan de Vliet. Zij bereiden de oprichting voor van het Cultuurpodium Leidschendam-Voorburg. De missie daarvan is kort en krachtig: Cultuur in de meest brede zin van het woord onder de aandacht brengen van de eigen inwoners alsmede bezoekers van buiten de gemeente.

De werkvorm van het Cultuurpodium LV is die van een overlegplatform. Stichtingen en verenigingen die in Leidschendam-Voorburg actief zijn op het gebied van cultuur kunnen zich bij het Cultuurpodium aanmelden met een verzoek tot deelname. De deelnemers aan het Cultuurpodium streven ernaar door samenwerking meer resultaat te boeken, maar iedere deelnemer behoudt zijn eigen identiteit en zelfstandigheid. Initiatieven die door de partners individueel of in samenwerking worden ontwikkeld, kunnen via het Cultuurpodium worden gesteund met advies m.b.t. promotie, marketing en fondsenwerving. 

In hoofdlijnen lijkt deze opzet op die van het Erfgoedpodium LV, dat in 2015 op initiatief van Museum Swaensteyn werd opgericht. Daarin overleggen twintig erfgoedpartners regelmatig met elkaar en organiseren gezamenlijk projecten. Deze werkwijze wordt door de partners als prettig ervaren en door de gemeente op prijs gesteld. De penvoerder / het aanspreekpunt van het op te richten Cultuurpodium LV zal Theater Ludens zijn, een organisatie én plek waar nu al allerlei vormen van cultuur samenkomen.

Rogier Helwig, directeur van het theater: "Ik ben heel blij dat we elkaar hebben kunnen vinden in deze opzet. Het voelt goed dat we in een formele setting gaan samenwerken en dat we daar zelf de regie over houden. Ik verwacht er veel van."

Meer berichten