Logo hetkrantje-online.nl

Zorgverzekeringen vergelijken

  •   161 keer gelezen

Het vergelijkingsseizoen is weer actueel. Welke zorg heb ik komend jaar nodig en welke premie moet ik gaan betalen? Is het eigen risico verhoogd en blijven de tandarts en fysiotherapeut in het pakket?

Gaat door de vergrijzing en de daarmee samenhangende toename van de zorgkosten de premie nog meer omhoog?

Cijfers In 2018 heeft Nederland voor het eerst 100 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. Dat is een stijging van 3 miljard euro ten opzichte van 2017, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om zorgkosten in de brede zin van het woord. Naast medische zorg en de kosten van medicijnen worden bijvoorbeeld ook kosten voor kinderopvang en welzijn meegerekend. Zonder die kosten komen de totale zorguitgaven uit op bijna 79 miljard euro. Ook het aantal mensen dat werkzaam is in de gezondheids- en welzijnszorg is toegenomen. In 2018 waren dat er zo'n 38.000 meer dan een jaar eerder. De kosten voor huisartsenpraktijken stegen met 5,2 procent. Ook de uitgaven aan medicijnen zijn met zo'n 2 procent gestegen.

Hoger of lager? Wat betekent dat voor de doorsnee burger? Het antwoord is dat de zorg duurder wordt ondanks dat drie van de vier grote zorgverzekeraars de premie verlagen. De naturapolis wordt verlaagd, maar de restitutiepolis wordt verhoogd. Ook is de verwachting dat de premies voor de aanvullende verzekering worden aangepast aan de toenemende kosten voor tandarts en fysiotherapie. Het eigen risico daarentegen blijft gelijk of blijft hoog. Deze verborgen kosten bedragen ruim € 32,- per maand. Een minimum basisverzekering kost in Nederland al snel € 150,- bij een gemiddeld medicijngebruik en enkele bezoeken aan een specialist.

Eigen risico Kiezen voor een hoger eigen risico drukt de premie, maar daar is een verzekering niet voor bedoeld. Een verzekering dient de onvoorziene kosten te dekken.  Zorgverzekeringen vergelijken  kan een voordeel opleveren: Ditzo en Just hebben een premie van minder dan €110,00, maar ZEKUR met zijn ‘gewone polis’ heeft een prijs van €101,95. Vergeleken met de vier grote zorgverzekeraars heeft u bijna het eigen risico verrekend.

Voor sommige mensen wordt de premie gecompenseerd door de zorgtoeslag. Deze is verhoogd en geeft daarmee aan dat ook de zorgpremie is gestegen. Vergelijken heeft altijd zin. Een basis natura verzekering is bij elke verzekeraar hetzelfde. Overstappen kan lonen.

Meer berichten