Platform gehandicapten: ‘Maak werk van inclusieagenda’ | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl

Platform gehandicapten: ‘Maak werk van inclusieagenda’

  •   91 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg heeft in januari 2020 een brandbrief geschreven aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente.

In de brief dringt het Platform erop aan, dat het gemeentebestuur structureel werk gaat maken van het verbeteren van de toegankelijkheid voor gehandicapten van de buitenruimte en van openbare gebouwen.

Daarbij stelt het platform voor om een werkwijze te hanteren waarin medewerkers van de gemeente en ervaringsexperts van het Platform samen een actielijst bijhouden. Op die lijst staan de knelpunten die gehandicapten ervaren, en staat per knelpunt aangegeven hoe de gemeente het oplost. Het platform adviseert deze werkwijze ook te gaan hanteren op andere beleidsterreinen, zoals maatschappelijke ondersteuning of re-integratie naar werk.

De voorstellen sluiten volgens het Platform heel mooi aan bij de wens van de gemeenteraad om een zogenaamde ‘Inclusieagenda’ op te stellen. De gemeente is daartoe wettelijk verplicht, omdat de Nederlandse staat van het VN-verdrag Handicap heeft ondertekend.

Bovendien wil de gemeenteraad dat burgers meer en directer invloed hebben op het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke voorzieningen.

“Samenwerking tussen gemeente en experts van het Platform zorgt ervoor dat er continue aandacht is bij de gemeente voor inwoners met een beperking. Aanpassingen worden op die manier vanzelfsprekend”, aldus het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>