Een ietwat wazige witte reiger aan de Heuvelweg, waarschijnlijk een Grote Zilverreiger (foto: Rob Koren).
Een ietwat wazige witte reiger aan de Heuvelweg, waarschijnlijk een Grote Zilverreiger (foto: Rob Koren).

Witte reiger gespot aan Heuvelweg

Algemeen 373 keer gelezen

Leidschendam - Rob Koren keek afgelopen week vreemd op toen hij een witte reiger zag bij het slootje langs de Heuvelweg, ter hoogte van de kerk.

Zelf is hij geen vogelkenner en vond dit nogal uniek. Uit wat onderzoek door de redactie bleek dat het waarschijnlijk gaat om een Grote Zilverreiger.

De vogel is iets slanker dan de blauwe reiger, maar zeker niet kleiner. Meestal hebben ze een gele snavel en zwarte poten. In het broedseizoen kunnen grote zilverreigers echter ook een zwarte snavel hebben. Vooral in de winter is de soort in grote delen van Nederland een gewone verschijning geworden. Misschien zijn ze in die tijd tegenwoordig hier en daar zelfs talrijker dan de blauwe reiger. 

Dat is niet altijd zo geweest. Na het ontstaan van de Oostvaardersplassen dook er af en toe een enkele grote zilverreiger in het gebied op. Incidenteel werd ook gebroed. De vogels waren waarschijnlijk afkomstig uit de Neusiedlersee, een moerasgebied op de grens van Oostenrijk en Hongarije, destijds de dichtstbijzijnde broedplaats.

Na een verandering van peilbeheer is sinds de eeuwwisseling een grote kolonie ontstaan in de Oostvaardersplassen. In 2015 werd het aantal broedparen in Nederland op bijna 250 geschat. Naast de kolonie in de Oostvaardersplassen zijn er nu ook kleine vestigingen in Friesland, NW Overijssel en Zuid-Holland. Ook elders in Europa breidde de soort zich flink uit, zoals in Frankrijk.

Afhankelijk van de voedselomstandigheden kunnen tegenwoordig in de winter wel 4000 tot 6000 grote zilverreigers in ons land verblijven. Een flink deel van deze vogels broedt in Oost Europa. De winteraantallen worden nauwgezet gevolgd middels tellingen op slaapplaatsen.

(bron: Vogelbescherming.nl).

Uit de krant