Bewoners boos over snippergroen langs Stompwijkse Vaart | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Het gaat vaak maar om percelen van 50 a 60 cm (Foto: Inge Koot)
Het gaat vaak maar om percelen van 50 a 60 cm (Foto: Inge Koot)

Bewoners boos over snippergroen langs Stompwijkse Vaart

  •   1010 keer gelezen

Stompwijk - Inwoners van Stompwijk werden in juni verrast door een brief van de gemeente waarin hen werd medegedeeld dat zij gebruik maken van snippergroen. Het betreft onder andere meerdere woningen aan de Dr. Van Noortstraat waarvan de tuin grenst aan de Stompwijkse Vaart. Een van de inwoners reageert als volgt: "De eerst brief heb ik direct in de prullenbak gegooid. Dat gaat niet over ons, dacht ik toen nog."

Maar al snel ontving de geboren en getogen Stompwijker, die niet met naam genoemd wil worden, een tweede brief voorzien van een tekening waar volgens hem niets van klopt. Hij klom in de pen en zocht contact met de gemeente. Over die communicatie is hij niet te spreken. "Ik krijg geen antwoord op vragen die ik stel. Ze spreken alleen maar in algemeenheden. Dit is in elkaar gezet door een ambtenaar achter  zijn of haar bureau."

De gemeente is het project Snippergroen gestart vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid. Er zijn mensen die aan de gemeente vragen of ze een stukje gemeentegrond kunnen kopen om hun tuin groter te maken. Deze mensen betalen er voor. Andere mensen gebruiken een stukje gemeentegrond zonder aan de gemeente te vragen of dat mag en zonder het te kopen. De gemeente wil voorkomen dat de ene burger zonder consequenties zomaar gemeentegrond in gebruik kan nemen, terwijl een ander, die zich netjes aan de regels houdt, dit niet kan. 

Wanneer een stuk grond valt onder snippergroen legt een woordvoerder namens de gemeente uit: "De gemeente gebruikt de applicatie Kaartviewer. Kaartviewer is een zogenoemde GIS applicatie, dat staat voor geografisch informatiesysteem. In dit systeem worden data geïmporteerd rechtstreeks uit de openbaar toegankelijke bronnen, zoals het Kadaster en de BAG. Daarnaast wordt er elk jaar een luchtfoto gemaakt en in het systeem toegevoegd. Door verschillende kaartlagen aan te zetten, komt de gemeente tot de luchtfoto met daarover de kadastrale perceelsgrenzen. Op deze manier kunnen zij beoordelen of en in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond."

De voortuin van de bewoner van de Dr. Van Noortstraat grenst aan het water waarvan de schoeiing wordt bijgehouden door het Hoogheemraad Delfland. Bij de aankoop van zijn woning, 23 jaar geleden, staat in de koopakte dat de brug over de Stompwijkse Vaart bij zijn perceel hoort en er is niets terug te vinden over een stuk grond grenzend aan het water dat zou toebehoren aan de gemeente. 

"Als je opzoekt wat er wordt bedoeld met snippergroen dan gaat het over stukken grond of groenstroken die 'overblijven' bij de inrichting van een woonwijk", is zijn mening. "In de wijk Essesteijn zie je hiervan ook duidelijke voorbeelden maar in ons geval zijn het smalle stroken van soms maar 50 of 60 cm diep langs het water." Maar ook dat kan volgens de gemeente gemeentegrond zijn. Waarom dit niet voor alle woningen aan de vaart geldt komt volgens de gemeente doordat de kadastrale lijnen niet recht tot aan de vaart lopen, maar schuin afbuigen of met een knik weglopen. Door deze afbuigingen is er bij veel adressen gemeentegrond in gebruik. Vaak zonder dat bewoners dit in de gaten hebben. "Wij hebben verschillende luchtfoto's uit verschillende jaartallen bekeken en hierbij hebben wij inderdaad gezien dat de beschoeiing is vervangen. Dit heeft nauwelijks effect op het gebruik zoals dat geconstateerd is. De personen die reeds aangeschreven zijn, hebben namelijk al langere periode gemeentegrond in gebruik", zegt de gemeente.

Wanneer de bewoners de grond niet wensen te kopen of te huren, dan volgt een verzoek tot ontruiming van de voortuin tot aan de beschoeiing en wordt de beschoeiing opgenomen in het reguliere onderhoudsprogramma van de gemeente
De betrokkenen hebben de krachten gebundeld en communiceren nu gezamenlijk met de gemeente. Zij zijn niet van plan om snel op te geven. "Het enige wat de gemeente wil is geld vangen. Wij moeten 125 euro betalen per vierkante meter. En daarbij krijgen we te maken met ook nog 750 euro kosten per woning voor kadaster, notaris en overdrachtsbelasting. Als je de grond niet koopt dan gaat de gemeente zorgen voor het onderhoud omdat het dan gemeentegrond blijft. Daar heb ik helemaal geen vertrouwen in. Dan staat er zo een meter onkruid."  


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>