Organisaties overvallen door plannen bomenkap Vlietland | HetKrantje-Online.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hetkrantje-online.nl
Aangetaste bomen in recreatiegebied Vlietland (foto: Staatsbosbeheer).
Aangetaste bomen in recreatiegebied Vlietland (foto: Staatsbosbeheer).

Organisaties overvallen door plannen bomenkap Vlietland

  •   253 keer gelezen

Leidschendam/Den Haag - De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, voelen zich overvallen door het bericht dat er in Vlietland grootschalige bomenkap gaat plaatsvinden.

Op zo'n dertien plekken zullen stukken bos in hun geheel worden gekapt, met als motief de veiligheid van bezoekers. De omwonenden van Vlietland werden per brief geïnformeerd over de plannen en genoemde organisaties in een speciale bijeenkomst. Al bij het begin van de bijeenkomst maakte de provincie duidelijk, dat er haast bij was en dat de noodzaak van de plannen niet ter discussie stond.

Het is de betrokken organisaties onduidelijk waar al die haast voor nodig was en waarom er geen overleg gevoerd kon worden. Staatsbosbeheer heeft het bos in Vlietland vorig jaar immers al geïnspecteerd en geconstateerd dat er veel zieke en dode bomen stonden. Er moesten bomen worden gekapt om de afsluiting van heel Vlietland te voorkomen. Staatsbosbeheer geeft echter zelf aan dat het gebied op dit moment veilig is en dat het bos goed gemonitord wordt door de boswachters. Ook is niet duidelijk waarom betrokkenen niet eerder werden geïnformeerd, terwijl het advies waarop de plannen zijn gebaseerd al dateert van half april van dit jaar. Daarom verzoeken zij voordat half september gestart wordt met de kapwerkzaamheden, met de organisaties overleg te voeren over alternatieven voor de geplande werkzaamheden en/of fasering van de werkzaamheden.

Vragen Partij voor de Dieren
Ook Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg stelt vragen aan het college over de massale bomenkap in Vlietland en de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland stelt de bomenkap aan de kaak bij het provinciebestuur van Zuid-Holland, die eigenaar is van het gebied.

Bomen zijn erg belangrijk voor onder andere gezondheid en het welzijn van mens en dier, wateropvang, tegengaan hittestress, biodiversiteit, natuur en CO2 opvang. Daarom wil de partij weten of er een verplichte melding conform de Wet natuurbescherming is ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden, hoe is geconstateerd dat er zoveel bomen moeten worden gekapt en of dit wel echt nodig is. De partij heeft het provinciebestuur gevraagd om een second opinion uit te laten voeren en hoe de compensatie van de bomenkap is geregeld. Verder vraagt de partij wat de nadelige gevolgen zijn voor geluidsoverlast van omwonenden als er bomen worden gekapt en of hier onderzoek naar gedaan wordt.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: "De kap van de bomen heeft zeer nadelige gevolgen voor de natuur, het milieu en de gezondheid en het welzijn van mens en dier. We willen dat het provinciebestuur veel zorgvuldiger omgaat met bomen, en als bomen al weg moeten, dat zij zoveel mogelijk worden herplaatst."
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226556&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768107&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226558&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hetkrantje-online.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=226,227" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>