Door Ronald Lamping
Door Ronald Lamping
column

SPOEDDEBAT....PFFF!

Column 672 keer gelezen

Aloude les. Wanneer je gepensioneerd bent, moet je je nóóit meer bemoeien met voormalig werk. Inhoud en denkwijze schrijden voort. Zelf raak je de coherentie kwijt en raken jouw percepties vertroebeld. Ook bij mij. Als je echter via media ‘jouw’ voormalige werkplek ziet opdoemen, raak je even geïnteresseerd. Al is het 9 jaren geleden. Wijk Prinsenhof, bijna 40 jaren dagelijks gewerkt. Dan vervlakt belangstelling, maar verdwijnt niet. School, waar ik in oud en nieuw gebouw werkte, verzuipt. Directrice, die ik niet ken, meldt per media enorme zorgelijke achterstanden. Op taalgebied, motorisch, sociaal. Achter voordeuren mag ze niet kijken. Laat zich raden wat de daar heersende condities mogelijk zijn.

Prinsenhof, een gecompliceerde wijk. Mag uiteraard bewoners niet over één kam scheren. Ken er velen en die vallen totaal niet onder zorggevallen. Integendeel. Dat er echter problemen zijn is al tientallen jaren bekend. Had er ontelbare vergaderingen over. Van Nederlandse wijk naar wijk met enkele allochtonen. Van enkele allochtonen naar heel veel allochtonen via gezinshereniging. Tel daarbij op de, in mijn werkzame tijd, enorme aantallen vluchtelingen en u ziet de instabiele ontwikkeling van dit deel Leidschendam-Voorburg.  Moeilijkheden namen zo`n vlucht, dat het toenmalige Nova (nu, Nieuwsuur) mij maanden op school volgde met camera. Alles filmend en uitgezonden in een half uur durende reportage op prime time, zaterdagavond. Reacties uit hele land waren overdonderend. Waarom? Omdat getoonde moeilijkheden door enorme cultuurverschillen, (getraumatiseerde) vluchtelingen en grote taalachterstanden nieuw waren en ogen openden. 

Ik refereer aan bekende (…) moeilijkheden van jaren terug. Nu klaagt huidige directrice, dat er onvoldoende gedaan wordt. Dat ze al jaren bij gemeente aanklopt. Er wel wat gebeurde, maar onvoldoende en nauwelijks consistent. Nou, mevrouw de directeur, dat gebeurde voor uw komst ook niet en moeilijkheden in deze wijk met opgeschoten jeugd, drugs en ettelijke psychisch beschadigde ontheemden waren vele malen erger, soms uitgesproken hachelijk. 

Vanuit gemeente maatschappelijke initiatieven. Deze waren echter gespeend van enige kennis, laat staan visie. Via allerhande media meldde ik jaren terug, dat Prinsenhof extra aandacht behoefde. Operaties vanuit gemeente, politieke partijen en toezichthouder gemeenteraad bleken amateuristisch en ontoereikend. Terwijl grondwettelijk: ‘De gemeenteraad bepaalt waar het bestuur zich op hoofdlijnen mee bezighoudt’. Zou zeggen, moeilijkheden Prinsenhof. Nu schreeuwt Gemeentebelangen moord en brand en eist (!) een spoeddebat over school-wijksituatie. Ongelooflijk brevet van onvermogen. Ze is verrast, dat gemeente onvoldoende deed. Hoezo verrast? Ze zijn zélf toch onderdeel van onze lokale samenleving en bestuursorgaan? Misère had bij competente partijen bekend móeten zijn! 

Dat politici nu van daken schreeuwen, dat er oplossingen moeten komen voor problemen, die al decennia bestaan is even lachwekkend als dieptriest. Zei al vaker, regeren is vooruitzien. Dat is wéten wat er speelt, anticiperen met vallen en opstaan. Trachten iets positiefs toe te voegen. Tij keren. Nu, publiekelijk de grote broek aantrekken is hypocriet. Als oud-leerkracht dus toch even stiekem een lesje geven. Weet Gemeentebelangen wat dit gezegde betekent? Mosterd na de maaltijd? En, ook.

Als het kalf verdronken is?

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant