Door Ronald Lamping.
Door Ronald Lamping.
COLUMN

VLIEGENDE BRIGADES

Column 441 keer gelezen

Tien jaren met pensioen na 40 dienstjaren in het oog van een kolkende onderwijsstorm. Mag ik als ‘uitgerangeerde betweter’ iets melden over mijn voormalige professie? Ja, dat mag ik! 

Minister baart ‘Vliegende Brigades’ (Onderwijsexperts) om achterstanden te tackelen. Kansloos idee vanachter stoffig bureau. Wie stopt dit geploeter definitief? Honderden lesideeën óp - en àfgevoerd. Onderwijs, eeuwig meurende vergaarbak van experimenten en onuitvoerbare dagdromen van hardleerse beleidsknutselaars.

Attitude van kinderen en ouders kenterde. Mondiger, mondialer en digitaal verbonden. Maar ík verzeker u dat er vaste standaards zijn bij lesgeven. Specifieke disciplines, die onontbeerlijk zijn bij het overdragen van kennis. Bovenaan klassieke orde (!!!) in een klas. Overwicht van leerkracht. Op natuurlijke wijze en nóóit op basis van onmachtig dreigen met straffen en het uit de klas sturen van een wat onrustige leerling. Wegsturen naar gang of directeur toont slechts de onmacht van de leerkracht. Niet kunnen omgaan met onrustig of ondeugend gedrag. Leerkracht kiest machteloos voor zwakke escape. Rust moet vanuit leerkracht uitstralen over een groep. Gezond gezag. Zo`n leerkracht hoeft slechts te kijken en het is stil. 

Wanneer de groep op natuurlijke wijze stil en geconcentreerd is, kan de leerkracht leerstof overdragen. Te veel leerkrachten zijn niet bij machte om de nodige leergerichte sfeer te implementeren. Gevolgen? Haperende kennisoverdracht. Onrust, klagende kinderen, pesten en boze ouders. Eerlijkheidshalve heeft de overheid basisscholen ook veel extra ballast gegeven. Neem het jammerlijk mislukte ‘passend onderwijs’. Ongekende schandvlek!

Vliegende brigades. Verse minister wil voetdruk achterlaten met onmogelijk plan. Jarenlang gebrek aan leerkrachten. Waar tovert hij nu een regiment experts vandaan? Daarbij, leerkrachten zijn toch dé gediplomeerde experts? Zet je er bij een piloot ook een expert naast? Heet wel ‘Vliegende brigade’.  Ironisch, dat juist déze overheid jarenlang zorgde voor gigantische (overbodige) administratieve bergen werk en diezelfde overheid nu wil zorgen, dat leerkrachten minder tijd aan administratie besteden. Giller!

Samenvattend. Schrap veel ludieke flauwekul op basisschool. Het is verdorie geen pretpark, maar een instituut om kennis te vergaren. Richt je op hoofdvakken als taal, rekenen en schrijven. Tuurlijk tijd voor ontspanning en algemene ontwikkeling, topografie en geschiedenis. Maar nadruk op die drie genoemde hoofdzaken met taal als cruciaal fundament. 

Uiteraard gepikeerde reacties, maar te veel leerkrachten bezitten zelf een te beperkte kennis en aangeboren autoriteit. Met huidige gevolgen. Corona opvoeren als enige oorzaak is makkelijke camouflage. Blijft de vraag hangen wat het aangeboden niveau op Pabo`s is. Is hun lesmateriaal praktijkgericht? Krijgen aspirant docenten voldoende handvatten? Leren zij wat het wérkelijk betekent om de eindverantwoordelijkheid van een klas te krijgen in deze mondige tijd?

Vliegende brigades zijn dekmantels voor jarenlang politiek wanbeleid. Scholen moeten zich op solide pedagogische wijze richten op kennisvergaring. Al die hippe vernieuwingen kunnen ze zich niet veroorloven. Dat blijkt. Komt het ooit goed? Misschien.

Al doende leert men…..hopelijk!

Uit de krant