Door Ronald Lamping
Door Ronald Lamping
COLUMN

RUGSTREEPPADDEN

Column 18 keer gelezen

Onze Dean zit of loopt zoals u wilt op rugby. Hij vindt het leuk. Voorburgse Rugby Club (VRC) is gevestigd aan de Star in Leidschendam. Makkelijk om even te kijken. Is onze straat. Prima, dus.

Eerste indrukken waren buitengewoon positief. Met name het opvoedkundige gedeelte viel goed bij ons. Zeker bij mij als beroepspedagoog, die het van nature altijd beter denken te weten. Ben behept met een zielige beroepsdeformatie. 

Elkaar de handen schudden, applaudisseren voor elkaar en verder geen achterlijk gedrag, dat je tegenwoordig zelfs bij kaatsen kan verwachten door kaatshooligans. Gemoedelijk en met respect voor elkaar. Top bij een sport, waarbij het er hard aan toe kan gaan. Uitgangspunt is beheersing, respect voor elkaar.

Deze club gaat verhuizen naar Voorburg. Jammer, want naast onze voordeur was wel zo makkelijk. Maar goed, er komt een fraaie accommodatie voor terug. Of toch niet? Wat nou weer? Verhuizing van VRC is uitgesteld. Ellende met contracten? Narigheid over de grond? Nee, vleermuizen en padden. Rugstreeppadden, dat dan weer wel.

Ben geen tegenstander van natuur. Zoek het zelfs mondiaal op in vakanties. Dat is het niet. Waar ik wel het lazarus van krijg is de obstructie bij het voornemen om te bouwen door allerhande futiele randzaakjes. Zoals vleermuizen, dus. Straks ontdekken ze nog een exceptionele pissebed met zes ogen en flaporen.

Balans is zoek. Honderdduizenden huizen te kort. Daarom moet de rugbyclub verhuizen. Op hun plaats aan de Star komen woningen. Die komen er dús voorlopig niet, omdat er in Voorburg een Rugstreeppad is gezien. Per saldo blijft de club dus op oude veld en kunnen aan de Star (nog) geen broodnodige woningen worden gebouwd.

Tuurlijk hoef je dieren niet op te offeren voor elke baksteen. Aanvaardbare verhoudingen zijn echter zoek. Het enorme te kort aan woningen schreeuwt om oplossingen. Dan moet je wel eens iets ruimer om gaan met heersende normen. Onderzoeken naar wilgenbomen, rugstreeppadden en vleermuizen zijn van een categorie, die nimmer honderden woningzoekenden in de weg mogen staan.

Regels kennen geen grenzen. Voordat er gebouwd mag worden krijg je te maken met “een ecologisch adviesbureau”. Wet natuurbescherming verbiedt namelijk het verstoren of doden van 84 beschermde diersoorten. Tel uit je winst als je wilt (ver)bouwen.

Nood breekt wetten. Van de Betuwelijn tot de Tweede Maasvlakte; de rugstreeppad drukte er zijn stempel op. Havenbedrijf Rotterdam legde in 2007 een aantal kunstmatige waterpoelen aan voor de zeldzame soort. Dat was nodig ter compensatie voor de uitbreiding van het havengebied. Het project kostte bijna twee ton. (…)

Wil ik ze allemaal uitroeien? Ga fietsen! Natuurlijk niet. Verhoudingen moeten wel redelijk blijven. Tientallen geplande woningen aan de Star staan voorlopig in parkeerstand. Om een Rugstreeppad. Rugbyclub kan ook niet verder. Geen idee hoe ze daar over denken. Mij lijkt het allemaal wat overdreven en onnodig. Weet u wat ik wel eens stiekem denk over die natuurfanaten? 

Dat ze behoorlijk van ‘t padje zijn!

Uit de krant

Uit de krant