Logo hetkrantje-online.nl
Door Ronald Lamping.
Door Ronald Lamping.
COLUMN

WINDMOLEN 'LANGE LIJS'

  •   keer gelezen   Column

In maart verkiezingen. Dus vloeien relevante politici als kleverige olievlekken uit over ons land. Doen ze gekke dingen. Stappen uit hun comfortzone. Verschijnen in shows, quizzen en meer cumulatie aan troep. Voorgekookte toneelstukjes, omdat ze denken, dat wij te onnozel zijn om hun ware drijfveer te doorzien. Buma gaat plots oliebollen uitdelen. Collega`s begeven zich op markten of (gruwelijk!) bellen aan. Met folder, die niemand leest of met obligate roos, die na een dag overlijdt en daarmee kostelijk toont hoe de partij eigenlijk al is opgebaard.

Wij moeten hen vertrouwen. Dát stralen ze quasi uit. Vertrouwen moet je echter verdienen. Vertrouwen baar je als woorden en daden congrueren. Wanneer je als kiezer weet, waar je aan toe bent en niet de dupe wordt van te royale beloften en plooibare toezeggingen. Dit type perfide politici pootten een windturbine nabij of gepaster ín Leidschendam-Zuid. Als een rijzig staaltje horizonvervuiling. Windturbines of molens zijn nabije toekomst. Fossiele brandstoffen raken op en hun uitstoot zorgt voor een ongezond biotoop. Zolang zich geen alternatieven aandienen kunnen we moeilijk tegen windmolens zijn.

Daar gaat het ook niet om. Protesten van betrokkenen zijn niet gestoeld op een anti-windmolen-sentiment. De enorme hekel en aversie tegen de opgetrokken sta-in-de-weg gaat verder dan een ludiek bezwaar tegen deze irritante 'Lange Lijs'.

Weerstand zit in het incorrect handelen. Het optreden of juist nalaten daarvan door de arrogante Haagse gildebroeders. Het eigengereid opereren zonder gezamenlijk overleg. Zonder dialoog op basis van gelijkheid. Zonder discussie met open vizier, waar alle partijen serieus en beschaafd de kans krijgen zich te uiten over aanvaardbare mogelijkheden en mogelijke struikelblokken. 'Lange Lijs' werd nu gepresenteerd als voldongen feit. Nabij huizen, waarvan bewoners nu last hebben van hinderlijke slagschaduw, geluid en ontbinding van hun aangename uitzicht inclusief de reductie bij eventueel huisverkoop. Krankzinnigheid ten top, dat 'Lange Lijs' ook nog een spruit van Den Haag blijkt te zijn. De Haagse wethouder Baldewsingh geeft subliem aan waarom burgers cynisch staan tegenover politiek. Hij ijlt: "Hoe kan één windmolen nou het landschap Leidschendam-Voorburg ontsieren?" Die excessieve domheid zegt niets over de klagers, maar álles over deze kortzichtige lompe amateur.

Hij en zijn secondanten hebben zich geen seconde verdiept in het kwalijke perspectief voor bewoners. Tiranniek en stoïcijns regeren ze achter de rug om van ingezetenen die er last van hebben. Die in Leidschendam wonen en de dupe zijn van asociaal haantjesgedrag der Haagse elite. Zoiets tergt. Alleen rond verkiezingstijd burgers slijmen is zó passé. Grote projecten als deze 'Lange Lijs' zijn debatonderwerpen. Dan ga je fatsoenlijk in beraad. Houd je ruggespraak met bewoners. Je luistert, geeft en neemt. Samen tracht je tot een consensus te komen, waarbij alle partijen zich gehoord en erkend voelen. Dat heet democratie of beschaafdheid. Niet eindeloos debatteren, maar constructief gezamenlijk oplossingen zoeken. Plaatsing is nu een onvermoede overval. Ongepast en onbeschaamd. Door autoritaire potentaatjes, voor wie het helaas te laat is om nog enig fatsoen bij te brengen. Waarom dat niet gaat?

Omdat dit vechten tegen windmolens is!

Meer berichten