Afbeelding

Column: KWF COLLECTANT

Columns 14 keer gelezen

Alpe d`Huzes is in opspraak. Het succesvolle initiatief om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker is de man met de hamer tegen gekomen. Een initiatiefnemer en wat vrijwilligers declareerden tienduizenden euro`s voor bewezen diensten. Dat is een berg………geld!

Ronald Lamping

Deze week start de collecte om geld in te zamelen, dat nodig is voor onderzoek naar de gevreesde ziekte. Kanker, die ons allen direct of indirect zal treffen. Onderzoek is nodig om zodoende te komen tot geavanceerde methodes om de kanker een halt toe te roepen of om aan de getroffenen hopelijk voldoende levenskwaliteit te bieden om verder te willen en te kunnen leven.

Wanneer een collecte start, is het een understatement, dat vermeende malversaties niet direct zullen bijdragen om voor de aangesprokenen bij de voordeur gretig hun beurs te trekken. De collectanten kunnen hun borst nat maken. Bij voorbaat klinkt al de echo van de achterdochtige gever, die zijn gift niet graag ziet verdwijnen in het nieuwe jacht van de in opspraak geraakte betrokkenen.

De vrijwillige collectanten, die door weer en wind langs de deuren gaan om zonder enige vorm van winstbejag hun steentje bij te dragen aan het verzachten van het leed, dat velen van ons kan en zal treffen. Deze collectanten verdienen het niet, dat de deur voor hun neus wordt dicht gesmeten. Onheus en onredelijk. Daarbij is het de hoogste tijd voor wat nuance.

Echt gefraudeerd is er niet. Dat is (nog) nergens hard gemaakt. Dat er een communicatieprobleem was en is, mag duidelijk zijn. Het neemt niet weg, dat het geld van Alpe d`Huzes en het geld, dat door de bereidwillige, gewetensvolle collectanten wordt opgehaald, twee gescheiden geldstromen zijn. Het gaat hier niet om één grote pot met geld, waar door derden ongeoorloofd in gegraaid is. Verre van dat!

Het geld, dat de collectanten aan uw en mijn deur ophalen, gaat rechtstreeks (!) naar het KWF Kankerfonds. Daar zit niets ondefinieerbaars tussen. Geen clandestien en onderhands geflikflooi met dapper opgehaalde centen. Geen heimelijke dubbele agenda`s, maar een open en voor iedereen zichtbare geldstroom, die rechtstreeks en onverholen richting kankeronderzoek zal gaan. Zo zit het en niet anders.

Dat er bij het handelen van enkele Alpe d`Huzes betrokkenen de wenkbrauwen kunnen worden gefronst zal niemand ontkennen. Laten we het allemaal wel in de juiste proporties zien. Is er wel of geen sprake van boze opzet? Gaat het wel of niet om zaken, die het daglicht maar slecht kunnen verdragen? Die wetenschap is zeker belangrijk, maar – ik herhaal - het staat geheel los van het onbaatzuchtige werk van de man of vrouw, die bij u voor de deur staat. Het zou fijn zijn, wanneer u dat beseft.

Of de bekende fietsetappe nog doorgang zal vinden is nu niet relevant. Er wordt bij u gebeld of u wordt aangesproken op straat. Die collectant is de realiteit deze week. De sluier van wantrouwen dient nu haastig te verdwijnen. Het onderzoek naar medicijnen en behandelmethodes om kanker te bestrijden of mogelijk ooit een halt toe te roepen, heeft nu de hoogste prioriteit. Bij een achterdochtige houding is de patiënt niet gebaat.

En zo zitten we nu plots met een strijkstokaffaire. Een woord, dat het bij scrabbelen niet gek zou doen. Strijkstokaffaire! Dan denk je al snel aan een valse noot van een musicus op viool. Dat is het helaas niet. Zie het negatieve nieuws toch los van het KWF en de collectanten. Spreek hen niet aan op het handelen van derden. Dát verdienen ze niet.

Want bij hen zit er nog genoeg muziek in!

Uit de krant