Door Ronald Lamping.
Door Ronald Lamping.
COLUMN

CIJFERS

Columns 21 keer gelezen

Er zijn cijfers bekend voor Leidschendam-Voorburg. Over criminaliteit en het aantal verwarde mensen. De vlag kan niet in top. In 2015 vonden er bij ons 3875 misdrijven plaats. Iets minder dan in 2014. Geen reden om achterover te leunen. Er vonden 2150 diefstallen en inbraken plaats zonder geweld. Met geweld 35. Cijfers, die een heel vertekend beeld geven. Een diefstal mag dan zonder geweld verlopen, de geestelijke gevolgen kunnen desastreus zijn. Indirect geweld. Onveilig gevoel in eigen huis, slapeloze nachten en een leven vol achterdocht. Het is dit soort geweld, dat een slopende werking kan hebben. Zeker bij ouderen.

Opvallende cijfers bij het rijden onder invloed. Zowel in 2014 als in 2015 gaat het bij ons om precies 175 gevallen. Als het niet zo triest was zou je schertsend zeggen, dat de daders van 2014 in 2015 principieel BOB bleven. Bewust Onder Bier! Grappig? Nee! Wie onder invloed rijdt is een beul. Een potentiële killer. Wie met de auto is en zijn eerste glas neemt, weet dán zelf nog best, dat hij of zij naar huis moet. Als je dan door je morele remmen schiet bestuur je later geen auto, maar een mogelijk dodelijk wapen. Geen medelijden. Pakken en zéér zwaar straffen. Je kind of kleinkind zal van de stoep geveegd worden door zo`n zatlap. In Leidschendam-Voorburg 175 aso`s, die niet allemaal ladderzat waren, maar die wel het risico namen een leven (en dus gezinnen) te verwoesten. Walg er van.

Meer verwarde mensen. Landelijke trend, die wij niet ontlopen. Hoe bestaat het? We zijn toch een gepamperd volk. Vanaf de eerste seconde worden we onderzocht en is er het begin van een (medisch) dossier. Zelfs op peuterspeelzalen moet (!) er meer worden genoteerd dan er praktisch gewerkt wordt.

Over basisscholen kunnen we kort zijn. Dat zijn test –en sprokkelcentra geworden. Het verzamelen van (vaak) totaal overbodige en nooit (!) gebruikte data neemt schrijnende vormen aan. Evenals in de zorg is kilo`s papierwerk dé toverformule om vermeende kennis over leerling of patiënt te vergaren. Een zekere toetsing of dossiervorming is noodzakelijk. Ben niet achterlijk. Het opzetten en adequaat bijhouden van deze dossiers is nu echter hoofdzaak. Het middel is doel geworden. Inspecties kijken of je alles bijhoudt, niet of het efficiënt is. Inspectie, een van de zieligste overschatte fenomenen.

Nu worden al dolenden gemist. Omdat er met al dit noteren een labyrint van informatie ontstaat, dat niet werkzaam is. Men negeert ernstige signalen met alle gevolgen. Prioriteit is terrorisme, terwijl er meer (gevaarlijke) verwarden (Els Borst, Alphen enz. enz.) rondlopen!

Anno 2016 stijgt ook in Leidschendam-Voorburg het aantal verwarden. Vaak ongevaarlijk, steeds frequenter reden tot acute zorg. Zorg om hen, maar ook om ons in het publieke domein. Na de puinhoop over de nog immer heftig haperende ouderenzorg krijgen we nu het volgende probleem van wanbeleid op ons bordje.

Mensen, die in deze snelle, ingewikkelde maatschappij de boot (gaan) missen. Die verzuipen in de bureaucratische Augiasstal. De politiek bekijkt zulke cijfers altijd op eigen identieke wijze en zal huilen, dat het toch iets beter gaat. Ach, ja!

Over verward gesproken.

Uit de krant