Afbeelding

Zo herkent u een goede bedrijfsarts

Dienstverlening 112 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Een goede bedrijfsarts is goud waard. Maar hoe vindt u de juiste bedrijfsarts voor uw organisatie? Hieronder zetten we 4 tips voor u op een rij.

1: Neem tijd voor een kennismaking

Voor u met een bedrijfsarts in zee gaat, is het verstandig om uitgebreid kennis te maken. En dan gaat het er niet alleen om dat u de bedrijfsarts leert kennen en dat die zijn werkwijze uitlegt, maar zeker ook andersom. U wilt iemand die uw organisatie begrijpt. Alleen dan krijgt u het advies en de dienstverlening die bij uw organisatie passen. Wil de bedrijfsarts in kwestie hier geen of weinig tijd aan besteden? Dan kunt u beter verder zoeken.

2: Juridische kennis

Een bedrijfsarts adviseert u niet alleen omtrent de medische kant, er komen ook flink wat regels bij kijken. U wilt dus een bedrijfsarts die goed op de hoogte is van alle regels en procedures.

Voorbeelden van juridische kennis die zeker niet mag missen bij bedrijfsartsen:

  • Dossieropbouw voor het UWV;
  • Rechten en plichten vanuit het UWV;
  • De Wet verbetering poortwachter (Wvp), oftewel de regels omtrent langdurig ziekteverzuim;
  • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), oftewel de uitkering waar (deels) arbeidsongeschikte medewerkers na twee jaar recht op hebben.

Vooral de Wet verbetering poortwachter is een belangrijke om te bespreken met uw (potentiële) bedrijfsarts. Helaas houdt niet iedere bedrijfsarts zich hier strikt aan door een gebrek aan de juiste kennis. En wanneer u verkeerd handelt door verkeerd advies van uw bedrijfsarts, zijn de consequenties voor uw organisatie.

3: Geheimhoudingsplicht

Bedrijfsartsen dienen zeer serieus om te gaan met hun geheimhoudingsplicht. Wat wel gedeeld mag worden over de medewerker is:

  • De beperkingen en mogelijkheden qua werk;
  • De re-integratiemogelijkheden en -verwachtingen.

Wat absoluut niet gedeeld mag worden:

  • Sociale, medische en privégegevens.

Deelt een bedrijfsarts dit wel? Dan schendt hij zijn beroepsgeheim en kunt u dus beter met een ander in zee gaan.

4: Houding naar uw medewerkers

Een goede bedrijfsarts moet aan nogal wat eisen voldoen. Naast de medische en juridische kennis, is namelijk ook zijn houding in het contact met uw medewerkers erg belangrijk. U wilt een bedrijfsarts waarbij uw medewerkers zich op hun gemak voelen. Iemand waar ze vertrouwen in hebben en waarbij ze zich gehoord en gesteund voelen. Dit draagt eraan bij dat problemen tijdig besproken en aangepakt worden, zodat u verzuim beperkt of zelfs voorkomt.Dit bereikt u niet met een arts die zich zeer zakelijk en afstandelijk opstelt en die daarom het liefst zoveel mogelijk ontweken wordt door uw medewerkers.

Gemakkelijk bedrijfsartsen vergelijken

Wilt u gemakkelijk en snel bedrijfsartsen met elkaar vergelijken? Ga naar hrnavigator.nl

Uit de krant