"Kinderopvang onmisbaar"

Dienstverlening 33 keer gelezen

Regio - Er is in 2013 flink bezuinigd op de kinderopvang. Veel kinderopvangcentra redden het niet en ouders zoeken methoden om kinderen alternatieve opvang te bieden. In 2012 was de totale daling van het gebruik van kinderopvang 10% en in het eerste half jaar van 2013 13%. Dit komt ondermeer door maatregelen om de overheidsuitgaven aan kinderopvang betaalbaar te houden. Maar ook de toenemende werkloosheid zorgde in 2012 voor een afname van het aantal kinderen in de kinderopvang. In 2013 daalde het aantal kinderopvanglocaties licht, waarbij het aantal gastouderlocaties relatief het meest afnam.

De grootste kinderopvangorganisatie in Leidschendam-Voorburg en Leidschenveen is Vlietkinderen. Deze organisatie biedt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar op 25 locaties in de regio. In totaal zijn er zo'n 320 medewerkers in dienst. Vlietkinderen vangt de bezuinigingen op door efficiënter te werken omdat zij betaalbaar willen blijven.

"We zijn niet de goedkoopste maar ook zeker niet de duurste", aldus directeur Hilde Vogelzang. "Goedkoper kunnen we het niet maken, maar we zijn wel goed in ons vak en betrouwbaar", vult communicatieadviseur Yvonne Bood aan. "Goede kinderopvang is goed voor kinderen en Vlietkinderen levert die goede kinderopvang. En ook voor ouders is het goed, omdat die met een gerust hart naar hun werk kunnen gaan."

Essentieel
"Kinderopvang is onmisbaar", menen Vogelzang en Bood. "En het is ook nog eens goed voor je kinderen, Het is essentieel voor hun ontwikkeling. Ze leren er misschien zelfs wel meer dan thuis," beweert Vogelzang. "Ze leren spelen en omgaan met andere kinderen in een sociale en veilige omgeving. Kinderopvang heeft bovendien een taak in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen door stimulerende activiteiten. Centraal staat een optimale ontplooiing van ieder kind. We proberen hen optimaal voor te bereiden op de basisschool. Daartoe werken wij ook veel samen met het basisonderwijs."

Kwetsbare groepen
Vlietkinderen levert peuteropvang, kinderdagopvang, voorschoolse opvang (VSO), tussenschoolse opvang (TSO) en naschoolse opvang (NSO). Bovendien is er sinds vorig jaar, naast de 'gewone' peuterspeelzalen nu ook verlengde peuteropvang (VPO). "Dit zit net tussen dagopvang en de peuterspeelzaal in. In plaats van 3 uur op een ochtend worden de peuters vijf uur lang (van 08.00 tot 13.30 uur) opgevangen", legt Bood uit.

"Net zoals in de peuterspeelzaal kunnen de kinderen samen spelen met leeftijdgenootjes en krijgen een educatief aanbod, gericht op een goede voorbereiding op de basisschool. De verlengde peuteropvang is een groot succes en met name ideaal voor parttimers." Bij de voor- en vroegschoolse (VVE) peuterspeelzalen wordt er gewerkt met speciale methoden die erop gericht zijn om kinderen optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling. Bij Vlietkinderen is er bovendien aandacht voor kwetsbare kinderen; kinderen die speciale aandacht nodig hebben.

HKZ keurmerk
Vlietkinderen vangt de kinderen op in een stabiele veilige omgeving met goed materiaal. "De kwaliteit is op orde en we hechten aan continuïteit en betrouwbare goed opgeleide medewerkers" aldus Vogelzang. "Daartoe investeren wij ook in onze mensen. Die zijn pedagogisch goed uitgerust." De organisatie is in het bezit van het HKZ Keurmerk (ISO 9001). Hiervoor wordt voldaan aan een groot aantal extra normen op organisatorisch gebied. Meer informatie op www.vlietkinderen.nl (binnenkort vernieuwd).

Uit de krant