Veel (Stompwijkse) insprekers en belangstellenden bij de vergadering van de commissie openbaar gebied (foto: Ap de Heus).
Veel (Stompwijkse) insprekers en belangstellenden bij de vergadering van de commissie openbaar gebied (foto: Ap de Heus).

'Duidelijkheid over rondweg Stompwijk'

Gemeente 286 keer gelezen

Stompwijk - "Je gaat een weg aanleggen om het zware verkeer uit Stompwijk te houden en dan is deze weg niet geschikt voor vrachtauto's en landbouwvoertuigen. Gekker kun je het niet maken." Dat is de conclusie van het MKB Leidschendam-Voorburg, uitgesproken door Wim Schoevers tijdens de vergadering van de commissie openbaar gebied op dinsdag 26 november.

Door Inge Koot

Stompwijk heeft te maken met infrastructurele problemen. De Stompwijkseweg verkeerd in een slechte staat en lijkt de laatste jaren in een versneld tempo achteruit te gaan. Door allerlei barrières om de snelheid uit het verkeer te halen en een stuk eenrichtingverkeer is Stompwijk steeds slechter bereikbaar.

Een doorn in het oog van ondernemers en inwoners van Stompwijk. Het college wil nu onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Stompwijkseweg op te knappen, een zogenaamde variantenstudie, waarin de geplande rondweg is opgenomen.

Verbindingsweg
Vijf jaar geleden besloot de gemeenteraad een verbindingsweg, die de N206 met de Huyssitterweg verbindt, aan te leggen en nu 5 jaar later is deze rondweg nog steeds onderwerp van discussie. "Om welke reden er van een voorontwerp naar definitief ontwerp 5 jaar nodig is, is ons een raadsel", stelt Ursula van der Voort namens MKB LV-Stompwijk.

Zij wil snelheid en duidelijkheid. "Wij willen een weg van 7 meter breed die een goede aansluiting heeft op de Huysitterweg." Het voorontwerp ging uit van een breedte van 7 meter. Na onderzoek besloot het college de breedte van de weg te wijzigen naar 5,5 meter. Bij deze breedte moeten vrachtauto's naar de berm uitwijken om elkaar te passeren. "Zo ga je een weg aanleggen die niet geschikt is waarvoor die is bedoeld", aldus Wim Schoevers.

Weg duurder
Waar het MKB tijdens de commissievergadering ook nadruk op legt is de snelheid die geboden is. Het college wil wachten met de voorbereiding en realisatie van de 1e fase van de verbindingsweg tot de variantenstudie voor de Stompwijkseweg is afgerond. Dit betekent volgens wethouder Peter van Ostaijen geen vertraging maar daarover bestaat nog veel onduidelijkheid.

Om reden van een te verwerven bijdrage van het Hoogheemraadschap en subsidies is het noodzakelijk om op 17 december als raad met beide raadsvoorstellen, de variantenstudie voor de Stompwijkseweg en het definitief ontwerp van de verbindingsweg, in te stemmen. Ondanks de vele onzekerheden. "In de variantenstudie kunnen wij opnieuw bekijken of de weg breder moet", zegt Van Ostaijen toe. "Maar u dient er dan wel rekening mee te houden dat de weg duurder wordt. Dan leg ik dit weer bij u ter tafel met de vraag of u hiervoor aanvullend budget beschikbaar wilt stellen."

Ook de ligging van de rondweg is nog onderwerp van discussie. De Adviesraad Stompwijk wil dat de weg opschuift in oostelijke richting. "Dit is beter voor de verkeersveiligheid door meer overzicht voor overstekend verkeer bij de brug over de Nieuwe Vaart", aldus Van Wissen, voorzitter van de Adviesraad.

Integrale planning
Van Ostaijen verwacht dat de variantenstudie in het derde kwartaal van 2014 beschikbaar zal zijn en dat eind 2014 de schop in de grond kan voor de verbindingsweg. De commissieleden trekken dit in twijfel en vragen de wethouder voor de raadsvergadering van 17 december met een planning te komen van beide projecten en een integrale planning.


Uit de krant