Afbeelding

Integrale aanpak ondersteuning inwoners

Gemeente 8 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het ontwikkelen van een pilot dienstverlening in het sociaal domein. De pilot gaat over de organisatie van ondersteuning van (kwetsbare) inwoners. De aanpak daarvan moet dichter bij huis, meer vraaggericht en integraal. Dit betekent een andere werkwijze voor alle zorg- en hulpverleningsinstanties.

Het inzetten van eigen kracht, participatie en preventie zijn belangrijke sleutelwoorden die in de aanpak centraal staan. De komende weken wordt de aanpak verder uitgewerkt met de maatschappelijke partners. De pilot gaat plaats vinden in de wijk Bovenveen in Voorburg

Zorg verder ontwikkelen
Inwoners van de wijk Bovenveen die vanaf voorjaar 2014 een beroep doen op zorg of ondersteuning, krijgen hulp via deze nieuwe integrale aanpak. In hoofdlijnen komt het erop neer dat zij net als voorheen een hulpvraag stellen aan een professional, die vervolgens vaststelt of er sprake is van één probleem, of dat er wellicht meerdere problemen ten grondslag liggen aan de hulpvraag.

Afhankelijk daarvan kan een coördinerende professional en/of specialistische hulp ingeschakeld worden. Het kan immers zo zijn dat een gezin al verschillende hulpverleners heeft; dan is het handig dat zij samenwerken onder regie van één persoon. De pilot is een traject waarin de gemeente samen met haar partners de mogelijkheden van wijkgerichte zorg ontdekt en verder ontwikkelt.

Decentralisatie
Met de pilot dienstverlening ‘samenwerken in de wijk Bovenveen’ bereidt de gemeente zich voor op de nieuwe taken die zij vanuit het Rijk krijgt op het terrein van jeugd(zorg), maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen: de zogenaamde decentralisaties. Uitgangspunt van de drie decentralisaties is dat gemeenten de ondersteuning beter en goedkoper kunnen organiseren.

Deze opgave kan de gemeente alleen samen met haar inwoners en maatschappelijke partners invullen. Met elkaar wordt gewerkt aan goede en betaalbare zorg voor iedereen. Meer informatie op www.lv.nl/sociaaldomein.

Uit de krant