De heer Wang Choy kijkt kritisch naar de detailhandelsvisie (foto: Michel Groen).
De heer Wang Choy kijkt kritisch naar de detailhandelsvisie (foto: Michel Groen).

Impuls voor detailhandel

Gemeente 39 keer gelezen

Voorburg - Er is lang op gewacht en het is de vraag of de timing nu wel zo handig is zo vlak voor de verkiezingen. De detailhandelsvisie werd dinsdag 21 januari besproken in de raadscommissie van Algemene Zaken. Het MKB Leidschendam-Voorburg heeft aangedrongen op de vorming van een detailhandelsvisie, omdat het gezien de ontwikkelingen in de detailhandel een goede zaak is inzichtelijk te maken wat er aan detailhandel is in de gemeente en wat er moet gebeuren om een gezonde ontwikkeling hiervan te bevorderen.

Door Inge Koot

"Het eindproduct dat nu voorligt heeft op hoofdlijnen onze instemming", vertelt Wang Choy van het MKB Leidschendam-Voorburg. Maar Choy heeft ook nog een aantal kritische opmerkingen. "Een goede bereikbaarheid van Leidschendam Centrum vanuit Leidschendam Zuid dient gewaarborgd te blijven, inclusief adequate parkeervoorzieningen. Met name in de zomer verdwijnt door de frequent openstaande sluisbruggen koopkracht naar Leidschenveen."

Bewegwijzering
Marjan van Giezen (PvdA) deelt de zorg van Choy. "De bewegwijzering vanaf de Vliet heeft aandacht nodig en hoe realiseren we extra parkeergelegenheid?", aldus Van Giezen. Wethouder Peter van Ostaijen vertelt de aanwezigen dat er momenteel gesproken wordt over de modernisering van het gebied in en rond de Venestraat en dat parkeren daar ook bij aan bod komt. Er moet volgens Choy niet alleen iets worden gedaan aan de bewegwijzering naar Leidschendam Centrum. Ook naar het Oude Centrum van Voorburg is de bebording niet naar tevredenheid.

"Nergens wordt aangegeven dat er aan de andere kant van de Vliet een parkeerterrein is voor 600 auto´s." Een andere wens die al veel langer leeft bij de ondernemers in het Voorburgse Centrum is de afsluiting van de Van Schagenstraat. Marjan van Giezen brengt deze lang gekoesterde wens nog even onder de aandacht tijdens de vergadering. "In het nieuwe herijkte Verkeer- en Vervoersplan (VVP) komt de afsluiting aan bod", vertelt Van Ostaijen.

Parkeren
Choy stipt nog het belang van gratis parkeren aan in relatie tot de concurrentiepositie van de detailhandel in Leidschendam-Voorburg ten opzichte van andere gemeenten. En ook de zondag openstelling is een belangrijk punt voor het MKB.

"We moeten het hele jaar aan elke detaillist de vrije keuze laten voor de zondag openstelling. Rondom de gemeente Leidschendam-Voorburg is de openstelling voor alle zondagen al een feit. Ondernemers kunnen, eventueel per winkelgebied, het beste zelf bepalen of zij er gebruik van willen maken. Voor de ontwikkeling van het nieuwe Leidsenhage is zondag openstelling een must", benadrukt Choy.

Samenhang
Belangrijk onderdeel van de detailhandelsvisie is de samenhang van de vier winkelgebieden ten opzichte van elkaar. "Wij moeten de samenhang tussen de vier winkelgebieden bekijken zodat zij elkaar onderling versterken", stelt Astrid van Eekelen (VVD). Marian Cornelissens (GroenLinks) vindt dat er niet uitgegaan moet worden van vier aparte winkelgebieden maar van één gemeente met een detailhandelsgebied.

D66'er De Goede wil een radicalere weg inslaan. "Het consumentengedrag is structureel veranderd en dat vraagt om radicale strategische keuzes. Wat zou er gebeuren als we één winkelgebied gefaseerd zouden afbouwen?"

Uitdaging
De commissieleden zijn het erover eens dat de detailhandelsvisie een uitstekend uitgangspunt is en dat zij uitzien naar de concrete uitwerking. Choy stelt voor de uitwerking plaats te laten vinden in het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmark. "Deze visie dient een actief werkdocument te zijn op basis waarvan de detailhandel in onze gemeente gestimuleerd wordt en verbeteringen worden doorgevoerd. Concreet denken wij aan een vervolg op het project Retail 2020, dat in 2011 een start heeft gehad met een informatiebijeenkomst over alle wijzigingen die de detailhandel doormaakt."

"Daarnaast ligt er een uitdaging hoe wij een citypromotie programma kunnen opzetten, waarbij het totale aanbod aan retail in onze stad gepromoot wordt, rekening houdend met de diversiteit van de verschillende winkelgebieden."

Uit de krant