De wethouder ontving de certificaten uit handen van Annemarie van Doorn (foto: Alex van Vliet).
De wethouder ontving de certificaten uit handen van Annemarie van Doorn (foto: Alex van Vliet).

Duurzaamheidscertificaten gemeente

Gemeente 15 keer gelezen

Leidschendam - In maart 2015 is de gemeentelijke organisatie van Leidschendam-Voorburg centraal gehuisvest in Leidschendam. Al vanaf het begin stelde de gemeente voor de verbouwing van het Raadhuis en het Stadskantoor duurzaamheidsambities op. En de eerste ambities zijn bereikt: de gemeente heeft twee BREEAM-NL duurzaamheidscertificaten behaald voor de ontwerpplannen van beide panden.

Wethouder Saskia Bruines ziet het behalen van de BREEAM-NL-certificaten als een bekroning: “Leidschendam-Voorburg streeft er naar in 2050 klimaatneutraal te zijn, onder andere door het energieverbruik te verlagen. Het project centrale huisvesting is een fantastisch voorbeeld hoe we als gemeentelijke organisatie hieraan bijdragen, door duurzaam te bouwen. Het ontvangen van de certificaten voor de ontwerpen is een kroon op ons werk.”

Uit handen van Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council ontvangt Wethouder Saskia Bruines (duurzaamheid en project centrale huisvesting) deze week de certificaten voor de ontwerpplannen.

BREEAM voor bouwontwerp
BREEAM-NL is de Nederlandse versie van de internationaal geaccepteerde beoordelings- en certificeringsmethode voor duurzaam bouwen. Het keurmerk is ontwikkeld en wordt beheerd door de Dutch Green Building Council (DGBC). Met de methode kunnen Nederlandse gebouwen en gebieden (via een onafhankelijke assessor) worden beoordeeld en gecertificeerd.

Om in aanmerking te komen voor de BREEAM-NL certificaten, zijn voor de 2 panden ambitieniveaus voor duurzaamheid opgesteld ('Good' voor RP1 en 'Very Good' voor KW2) en vastgelegd in het Programma van Eisen van de centrale huisvesting. De nadruk van de maatregelen ligt op energiebesparing en gezondheid.

Ook is aandacht gegeven aan de ecologische aspecten van duurzaamheid. De ontwerpcertificaten borgen dat de panden voor de ambtelijke huisvesting conform de BREEAM-NL-eisen en de vastgestelde ambities zijn ontworpen.
 
Ambities waarmaken
Op het platte dak van het Stadskantoor plaatst de gemeente zonnepanelen en in beide panden wordt de zogeheten warmtekoudeopslag (WKO) methode toegepast om energie duurzaam en efficiënt op te wekken. Dit houdt in dat in de zomer het koele grondwater de gebouwen koelt. En dat het opgewarmde water wordt opgeslagen in de bodem en in de winter de gebouwen verwarmd.

Het gasverbruik wordt hierdoor aanzienlijk minder. Bovendien verdienen de installaties zich binnen zes jaar terug, waardoor niet alleen het energieverbruik maar ook de energiekosten verlagen. Wethouder Bruines:” Dit zijn mooie maatregelen waarmee we als gemeente onze duurzaamheidsambities waarmaken. En door de kostenbesparing blijven we een financieel gezonde gemeente.”

Project ligt op schema
Vanaf 2015 is de gemeentelijke organisatie niet meer in zes maar in twee panden gehuisvest. In februari 2014 starten de bouwwerkzaamheden en in maart 2015 zitten de medewerkers op hun nieuwe plek in het Raadhuis en het Stadskantoor in Leidschendam.

Uitgangspunt voor de uitvoering van het project blijft sober en doelmatig, dat concreet betekent dat de panden onderhoudsarm en functioneel worden ingericht en dat de gemeente duurzaam en energiezuinig bouwt. Het project ligt op schema en wordt binnen budget en planning uitgevoerd, zoals door de gemeenteraad bepaald.

Wethouder Bruines: “Daar zijn we trots op, want het is een omvangrijk en complex project. Het omvat namelijk meer dan verbouwen en verhuizen. We maken onze organisatie toekomstbestendig, zodat we kunnen inspelen op ontwikkelingen. Het flexibel kantoorconcept dat we invoeren maakt het bijvoorbeeld mogelijk meer plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Dit vergroot de onderlinge samenwerking en dat draagt bij aan een betere dienstverlening aan onze inwoners”.

Uit de krant