Afbeelding

Begroting in evenwicht

Gemeente 69 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - De gemeentebegroting van Leidschendam-Voorburg ziet er prima uit. Net als in voorgaande jaren geldt in 2014 voor onze gemeente repressief begrotingstoezicht. Dit hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland besloten.

Repressief toezicht betekent dat de gemeente de begroting direct kan uitvoeren en dat de provincie begrotingswijzigingen achteraf goedkeurt. Dit komt doordat de begroting 2014-2017 en de jaarrekening 2012 structureel en reëel in evenwicht zijn en op tijd zijn ingediend. Structureel en reëel in evenwicht wil zeggen dat de baten over een langere termijn hoog genoeg zijn om de lasten in die periode af te dekken.

Wethouder Marcel Houtzager (Financiën) is blij met dit compliment: “Ik ben er trots op dat de provincie Zuid-Holland, in haar rol als financieel toezichthouder, meerdere malen haar waardering heeft uitgesproken voor de planning en control van Leidschendam-Voorburg. En dat de gemeente elk jaar tot een sluitende meerjarenraming komt. De gemeente doet er alles aan om de begroting voor de lange termijn op orde te houden en de lasten voor de inwoners laag te houden."

Uit de krant