Het Gemeentelijk Grondbedrijf adverteerde om nieuwe burgers te werven en Voorburg te promoten
Het Gemeentelijk Grondbedrijf adverteerde om nieuwe burgers te werven en Voorburg te promoten
HISTORISCH LEVEN AAN DE VLIET

Adresboek Voorburg was onmisbaar naslagwerk

Historie 291 keer gelezen

Voorburg - In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw etaleerde Voorburg zich steeds meer als welgelegen woonplaats voor lieden die in Den Haag werkzaam waren. De Corbulostad was in een hevige concurrentieslag gewikkeld met de Residentie. Reclamebureaus werden ingeschakeld om de zoekende burgers te overtuigen naar Voorburg te komen.

Door: F.J.A.M. van der Helm

Middenstandsvereniging ‘De Hanze’ gaf in 1933 het vertrouwde adresboek uit van de gemeente, zoals ze dat al vele jaren deed. Het handige naslagwerk bevatte namen en adressen van alle inwoners van Voorburg vaak aangevuld met hun beroepen. Bovendien konden handige adressen van de gemeente Voorburg erin teruggevonden worden, zoals het Gemeentelijk Grondbedrijf. Dit bedrijf was enthousiast bezig met het werven van nieuwe burgers en het promoten van Voorburg als strategisch gelegen woonplaats nabij het drukke Den Haag. Door het bedrijf werd gewezen op de groene ligging en de goede infrastructuur, waardoor Den Haag uitstekend bereikbaar was via trein, tram, bus, rijwiel en te voet. De jaarlijkse 100 gulden voor een advertentie in het adresboek zag het Gemeentelijk Grondbedrijf opeens niet meer zitten. Ze plaatste liever advertenties in bladen buiten de gemeente dan binnen, omdat hun doelgroep immers van elders moest komen.

De Hanze was hierdoor onaangenaam verrast en betoogde dat ze al helemaal gerekend had op deze bijdrage en wezen tevens op het belang ervan voor de gemeente. Voorgesteld werd om in plaats van de gebruikelijke advertentie, een publicatie van enkele bladzijden te maken van alle adressen van gemeentediensten die belangrijk waren voor de Voorburgers. B en W gingen akkoord met de advertentie, doch de controlerende Gedeputeerde Staten zagen er een verkapte subsidie in van het adresboek en eiste een exploitatieoverzicht. De gemeente op haar beurt, wees de provincie op het belang van een goed verzorgd adresboek dat nu werd gecompleteerd met gemeentelijke adressen en scholen. De provincie werd voorts gemeld dat een financiële bijdrage van Voorburg noodzakelijk was, omdat er anders een negatief saldo dreigde van ƒ124,71. De provincie ging uiteindelijk akkoord.

Nu het Grondbedrijf niet meer adverteerde in het adresboek, werd uitgekeken naar andere bladen om het aantrekkelijke Voorburg onder de aandacht te brengen. Daartoe werd de hulp van een reclamebureau ingeroepen, die de opdracht kreeg te letten op gegoede Hagenaars en ambtenaren en militairen in Indië. Daarom werd er zes keer in het jaar geadverteerd in de ‘Indische Verlofganger’ tegen ƒ12,60 per advertentie. Ook verschenen er advertenties in de ‘Haagsche Post’ en ‘Onze Mail’.

Het vertrouwde adresboekje werd veel gebruikt en groeide uit tot een waar vademecum. Het naslagwerk werd alsmaar dikker en bevatte steeds meer informatie. De waterleiding, het gasbedrijf en Gemeentewerken waren terugkerende adverteerders, al werd de bijdrage geleidelijk verlaagd van ƒ100 naar ƒ80. De Voorburgers waren blij met het naslagwerk.

Reacties naar helmhuis@ziggo.nl.

Uit de krant