Cor Fisher hield gedurende zijn gevangenschap in een NSB-interneringskamp in Voorburg een dagboek bij (familiefoto).
Cor Fisher hield gedurende zijn gevangenschap in een NSB-interneringskamp in Voorburg een dagboek bij (familiefoto).

Dagboek uit een NSB interneringskamp in Voorburg

Historie 1.168 keer gelezen

Voorburg - De mens wikt, God beschikt. Met deze woorden besluit Cor Fischer in overpeinzing een van de dagverslagen uit zijn dagboek uit een NSB interneringskamp. 

Cor Fischer (1896-1958) koopman van beroep, had zijn zaak genaamd ‘De Goederenbeurs’ in de Papestraat in Den Haag. Daar kocht en verkocht hij huisraad, vooral meubelen. Hij woonde met zijn vrouw Lena en zoon Lud aan de Prinses Mariannelaan in Voorburg.

Op 19 mei 1945, elf dagen na de bevrijding van Den Haag, komt de politie bij Cor aan de deur met de boodschap dat hij zich moet melden bij de, als NSB-interneringskamp ingerichte, school aan de Rozenboomlaan in Voorburg.

Gedurende zijn gevangenschap hield hij een dagboek bij. Naast een persoonlijk relaas van hoe Cor de internering beleefde geeft dit dagboek een unieke inkijk in de dagelijkse gang van zaken waardoor er een nog niet eerder beschreven beeld van dit interneringskamp is ontstaan. 

Achtergrond uitgave dagboek
Op tachtig vellen blocnote papier noteert Cor zijn ‘bevindingen’ van de gevangenschap. Na zijn dood in 1958 bewaart zijn zoon, antiquair Lud Fischer van Interventia aan de Lange Houtstraat, het dagboek. Er wordt thuis niet gesproken over de nasleep van de oorlog.

Het duurt tot 2021 voordat de inmiddels negentiger iets met de aantekeningen gaat doen. Met een nicht ontcijfert hij het handschrift en typt de tekst uit. Een paar maanden later overlijdt hij. Zijn zonen Jan en Piet Fischer brengen het dagboek uit. "Het was zijn wens om een stuk bij te dragen aan de geschiedenis van Voorburg en omgeving”, vertellen ze. "Onze opa, Cor Fischer, schreef dit dagboek grotendeels tijdens zijn verblijf in de als interneringskamp ingerichte Christelijke Nationale School aan de Rozenboomlaan in Voorburg. Hij noteerde zijn belevenissen en gedachten, of zoals hij zelf zegt ‘zijn ondervindingen’, dagelijks met potlood op tachtig vellen blocnote papier. We hebben het dagboek uitgegeven zonder een waardeoordeel over Cor Fischer te hebben. Dit laten we over aan de lezer. De tekst in dit dagboek volgt zoveel mogelijk het oorspronkelijk manuscript met uitzondering van de bij iedere dag inleidende zinnen. Deze zijn door ons toegevoegd. Omwille van de leesbaarheid zijn lange zinnen uit het manuscript opgeknipt in kortere zinnen. De in het dagboek genoemde namen van derden zijn omwille van privacy afgekort tot de eerste letter."

Het dagboek wordt juist nu geschreven omdat het is geschreven in deze periode van mei maar dan uiteraard in 1945.

‘De mens wikt, God beschikt’, dagboek uit een NSB interneringskamp. Schrijver: Cor Fischer; uitgever: kleinzoon Jan Fischer.
Gedrukt: ISBN: 9789464801576 Prijs: €14.E-book: ISBN: 9789464806878 Prijs: €4.

Uit de krant