Logo hetkrantje-online.nl
Het buitenbad de Vliegermolen ca 1972 (archieffoto).
Het buitenbad de Vliegermolen ca 1972 (archieffoto).
HISTORISCH LEVEN

Goeie, ouwe Vliegermolen

  •   177 keer gelezen   Historie

Voorburg - Het recente artikel over zwembad de Vliegermolen heeft heel wat pennen in beweging gebracht. Heel wat enthousiaste lezers bewaarden heerlijke (jeugd)herinneringen aan de Vliegermolen en wisten dat enthousiast te melden! Heel veel tevreden schrijvers over het goede toezicht, maar ook over de (te) ruwe bodem van het buitenbad.

Om met het laatste te beginnen, weten de meeste bezoekers van het buitenbad zich nog de vreselijk ruwe bodem te herinneren waaraan je je voeten kon openhalen. Het was het bad waarin je kon lopen tot 1.50/1.80 meter. Het laatste gedeelte was voor de veiligheid met een ketting van drijvende kurken gemarkeerd, maar daar kon je goed onderduiken. Of gewoon de ketting even optillen. Kees van der Velde meldde, dat hij geleidelijk steeds verder zwom en zo aan zelfvertrouwen groeide. Voor hij het wist zwom hij zonder grond onder de voeten in het afgezette bad en begreep hij dat hij durfde te zwemmen. Inderdaad, hebben veel lezers spelenderwijs leren zwemmen. Gewoon door het te doen. Doorzetten, durven en spelenderwijs drijvende blijven!

Ed van Zuidam weet zich nog de naam van de hoofdbadmeester te herinneren. Het was de strenge meneer Jansen. Samen met overige badmeesters keek hij toe op de jeugdige zwemmers, maar samen handhaafden ze ook de orde in en rondom het zwembad tot aan de fietsenstalling aan toe. Menig puber heeft een uitbrander gehad van deze toezichthoudende 'opperbadman'. Vaak wegens baldadigheid, dus het onverantwoord spelen met de bal in het water of puberaal gedrag door meisjes te plagen door hun badmuts af te trekken. Gewapend met zijn fluit blies hij je aan de kant en sprak je vermanend toe.

Opvallend is de tevredenheid die er in die tijd heerste. De kinderen van toen leken met zo weinig genoegen te nemen en luisterden veel gemakkelijker naar de badmeester en ander bevoegd gezag. Vandaag zouden er veel eerder discussies worden gevoerd. Dat was vroeger niet zo. Je luisterde en anders kon je het zwembad verlaten! Ook gedonder voorkomen rond de kleedhokjes behoorde tot de toezichthoudende taak van de badmeester. Soms kropen jongens onder de deur van het hokje wat uiteraard verboden was. Andere pubers kropen met zijn tweeën in een hokje om niet te lang te hoeven wachten.

Vanuit de verte was de watertemperatuur op een bord met grote cijfers te lezen. Onder een bepaalde temperatuur bleef het buitenbad gesloten. Mogelijk lag deze bij de 15 graden. Was het water te koud dan was dat een hele teleurstelling voor de kinderen die fietsend en lopend van heinde en verre naar de badinrichting waren toegekomen. Thea van de Sande heeft wel meegemaakt dat de temperatuur van het water met één graad steeg en het bad alsnog openging voor het publiek. De vreugde onder de wachtende bezoekers was onbeschrijflijk groot! En zo heeft menigeen allerlei jeugdherinneringen aan
het zwembad de Vliegermolen.

Reacties naar: helmhuis@ziggo.nl.

Meer berichten