Logo hetkrantje-online.nl
De hofstede Meulenzicht aan het Wilsveen, op de grens van Leidschendam, Voorburg.
De hofstede Meulenzicht aan het Wilsveen, op de grens van Leidschendam, Voorburg.
HISTORISCH LEVEN AAN DE VLIET

Hofstede Meulenzicht

  •   415 keer gelezen   Historie

Leidschendam - Regelmatig krijg ik van lezers en lezeressen de vraag waar nu eigenlijk mijn wortels liggen. Of ik iets kan vertellen over mijn connectie met Voorburg-Leidschendam. Hierbij voldoe ik graag aan dit verzoek door u mee te nemen naar de hofstede Meulenzicht aan het Wilsveen. Op de grens van deze gemeente (aflevering 58).

Door F.J.A.M. van der Helm

In 1770 zien we Arie Adriaansz van der Helm (1717-1794) met zijn uitgebreide gezin naar Wilsveen komen om als bouman te gaan werken. Het gezin is afkomstig uit Monster, waar de 53-jarige Arie al een half leven achter de rug heeft. De reden van zijn komst is niet bekend. Vermoedelijk ligt de koop van een grote boerderij aan de grondslag van zijn emigratie naar Wilsveen. De hardwerkende Arie was als weduwnaar in 1765 voor de tweede maal getrouwd met de vijftien jaar jongere Liesbeth Hendriks van der Stap (1732-1798)

Hofstede
Samen gingen ze een nieuwe toekomst opbouwen. Zowel Arie als Liesbeth kwamen uit boerengeslachten, die eeuwenlang in het westen van Zuid-Holland land bezaten. Ze verstonden het vak en wisten wat hard werken was. Eind 1775 kregen ze de kans om de hofstede Meulenzicht te kopen, die gelegen was aan het begin van Wilsveen nabij de Kostverlorenweg. De grootse boerderij had zijn naam te danken aan het uitzicht op de drie molens. In Arie's tijd waren het er zelfs vier! Van de boerderij is heden nog een stokoude vrijstaande muur over, die aan de Nootdorpse kant is te zien. De rest van de hofstede is ter ziele gegaan en heeft in 1896 plaatsgemaakt voor een nieuwe hoeve.

Meulenzicht
De boerenhofstede was een schitterend landgoed dat eigendom was van de heren Van Wijngaarden. Uit de koopakte vernemen we dat het ging om 'de hofstede Meulenzicht bestaande uit herenhuizing, stalling, koetshuizen en een speelhuis. Daarbij nog wei- en teelland met een totale grootte van 33 morgen en 60 roeden', dat is zo'n 30 ha. Het geheel was gelegen in de Driemanspolder, dus rechts van het Wilsveen aan de Zoetermeerse zijde. De prijs van het geheel bedroeg ƒ12.000,-, die grotendeels door een lening van ƒ10.000,- werd gefinancierd. In de woning waren voldoende slaapkamers voor gezin en personeel. Op de houten vloer in de woonkamer lag een warm karpet en aan de muren hingen schilderijen en spiegels, zo laat een boedelverdeling ons weten.

Vererving
De hofstede is tot 1890 in handen van de familie Van der Helm gebleven. De kinderrijke gezinnen verspreidden zich over de omgeving. Van Veur tot Stompwijk, Nootdorp en ook Voorburg. Toen Arie overleed in 1794, kwam de hofstede aan zijn derde zoon Maarten toe. Daarna kwam zijn zoon Adrianus (1823-1890) op de hoeve met zijn vrouw Martina Mooijman. Toen Adrianus overleed, werd de hofstede verkocht omdat de meesten van zijn kinderen elders een boerderij bezaten en kwam de hofstede na 120 jaar familiebezit in andere handen.

Mail voor reacties haar helmhuis@ziggo.nl.

Meer berichten