Afbeelding
HISTORISCH LEVEN

Voorburgse hulp bij watersnoodramp in 1953

wo 30 jan 2019, 17:00 Historie

Voorburg - De vreselijke dijkdoorbraken en overstromingen in grote delen van Zeeland en daarbuiten lieten ook Voorburg niet onberoerd. De bevolking werd opgeroepen geld en kleren te geven en uiteindelijk adopteerde de gemeente Voorburg, de gemeente Brouwershaven om deze zoveel mogelijk te steunen in de tijden van wederopbouw na de watersnoodramp.

Door F.J.A.M. van der Helm

De angstaanjagende stormvloed van 1 februari 1953, deed de dijken in Zeeland breken en het land onder water lopen. Ook Brouwershaven werd getroffen. Vele huizen en boerderijen werden in de wilde golven vernield en meegesleurd in de kolkende zee. Het leed was niet te overzien. Op alles wat maar enigszins kon drijven probeerde de bevolking al vechtend tegen het water, een veilig heenkomen te vinden. Drie personen uit Brouwershaven vonden hierbij de dood.

Spoedig ging de Voorburgse gemeenteraad akkoord met het adopteren van Brouwershaven om de eerste nood te lenigen. Enkele dagen later waren de eerste ambtenaren ter plaatse om de schade met eigen ogen te zien. Het dorp was volledig verlaten en zag er spookachtig uit. Alleen zo'n 300 arbeiders waren volop bezig met herstelwerkzaamheden in het volledig ontwrichte dorp met een gevluchte bevolking van zo'n 1200 man. Het zoute zeewater had overal zijn vernietigende sporen nagelaten. Het was schrijnend om te bekijken. Hartverscheurende beelden op het netvlies, die maar liever vergeten worden.

Voorburg kreeg zo zijn deel van evacués. Ze werden ondergebracht bij veel particulieren. Voor de mannelijke vluchtelingen werd werk geregeld zodat ze weldra hun eigen brood konden verdienen. Projecten als schoffelen, slopen, schoonmaken werden gecreëerd en vervolgens werd de mensen werkkleding verschaft waarna ze vanaf de gemeentewerf naar hun project werden gestuurd. Met hun traumatische ervaringen werd toen nog geen rekening gehouden.

Ondertussen werd in Brouwershaven getracht de straten te herstellen en te ontdoen van de nodige zeewier. In totaal werd er voor 22.500 gulden bestraat, waarvan de gemeente Voorburg 12.500 gulden voor zijn rekening nam. Daarnaast werden de scholen hersteld van hun waterschade voor 4.700 gulden en de begraafplaats ontdaan van alle drijfvuil en modder voor 3.500 gulden.

De directeur van Voorburgse Openbare Werken, Ir Waardenburg stond voortdurend in contact met burgemeester Van Leeuwen van Brouwershaven. Toen hij de eerste keer in het rampgebied werd rondgeleid, kwam de burgemeester met een wensenlijstje van dingen die weinig met de ramp te maken hadden. Zoals het bouwen van 40 extra woningen, een zuiveringsinstallatie voor de riolering en recreatieve bankjes op de dijk. Waardenburg zei diplomatiek dat deze zaken niet tot de herstelwerkzaamheden behoorden en dat bovendien, dergelijke voorstellen eerst moesten worden goedgekeurd door de gemeenteraad van Brouwershaven.

Burgemeester Van Leeuwen zweeg; hij had de boodschap begrepen.

Reacties: helmhuis@ziggo.nl.

Uit de krant