Logo hetkrantje-online.nl
Kasteel De Binckhorst, toen nog in Voorburg, in 1890 (archieffoto).
Kasteel De Binckhorst, toen nog in Voorburg, in 1890 (archieffoto).
HISTORISCH LEVEN AAN DE VLIET

De teloorgang van Kasteel De Binckhorst

  •   keer gelezen   Historie

Voorburg - De laatste eeuwen is er geen sprake meer van adellijke bewoning op kasteel 'De Binckhorst'. Het historische landgoed, dat tot 1907 op Voorburgs grondgebied was gelegen, kende tijden van langdurig verval en perioden van grote weelde. In de 19e eeuw werd het diverse malen geveild voor een bedrag van 10.000 tot 15.000 gulden.

Door F.J.A.M. van der Helm

Dankzij een advertentie uit 1803 van een veiling, krijgen we een idee wat de riddermatige hofstede 'De Binckhorst' allemaal behelsde. Het landgoed was aan de Vliet gelegen op nog geen kwartier afstand van het centrum van Voorburg. De eenvoudige oprijlaan kwam uit op de Binckhorstlaan die toen al bestond als uiterst smalle weg door de weilanden. Naast het oude kasteeltje werden ook wat stallen te koop aangeboden alsmede een woning voor de tuinman. De oppervlakte van de bijbehorende landerijen bedroeg zo'n 30 ha.

De bewoners van het oude kasteel waren afkomstig uit enkele mooie adellijke families, waarvan de eersten zich tooiden met de achternaam 'Binckhorst'. Volgens kronieken en overlevering moet Evert van den Binckhorst in 1076 worden beschouwd als de eerste bewoner van het eenvoudige stenen bouwsel. Later zien we ridder Simon van Benthem als eigenaar, doch deze geeft het goed aan de graaf van Holland en leent het van hem terug. Mogelijk kreeg Van Benthem hiervoor bepaalde emolumenten, zoals grafelijke bescherming bij aanvallen. De bezitters en opvolgers van het leen zijn via de leenkamer te volgen.

In 1464 ging de hofstede over op het geslacht Pous en vervolgens kwam het in 1563 bij topambtenaar Willem Snouckaert (1516-1565) terecht, die vanaf 1543 raadsheer was bij het Hof van Holland. Familielid Jacob kreeg in 1613 een heus lofdicht aangeboden op de Binckhorst geschreven door Philibert van Borssele. Jacobs bedaarde karakter werd in dichtvorm geroemd net zoals de ridderhofstede, die Jacob zo koesterde. Voorburg was ideaal gelegen: rustig en stankloos. De stankoverlast veroorzaakt door grachten maakte naburige plaatsen als Delft en Den Haag vooral 's zomers onaangenaam. De vooraanstaande familie Snouckaert zou tot 1690 het landgoed bestieren. Verschillende volgende bewoners maakten van het veredelde landhuis een allegaartje.

De eerste niet-adellijke bewoner Johan Huyman mocht zich in 1727 bezitter van het kasteeltje noemen. Deze Rotterdamse koopman moderniseerde zijn nieuwe onderkomen in de stijl van de 18e eeuw. Hij was één der laatste bewoners die begaan was met het landgoed alvorens het werd uitgewoond door vele personen, die slechts enkele jaren bleven.

Eenmaal Haags in 1907, werd er zelfs een heus café gevestigd in het historische pand, waar in 1927 een ernstige vecht- en steekpartij plaatsvond die de ridderlijke hofstede onwaardig was. Bijna leek het of de tijd van Hoeken en Kabeljauwen was teruggekeerd!

Hebt u herinneringen aan het kasteel en omgeving?

Reacties naar helmhuis@ziggo.nl.

Meer berichten