‘Veel voldoening bij tienjarig jubileum'

Ondernemer in Beeld 96 keer gelezen

Zo lang mogelijk onbezorgd thuis wonen. Dat is het levenswerk geworden van Hetty Splinter dat met haar bedrijf Wilhelmina Zorg&Welzijn de persoonlijke omstandigheden en woonsituatie centraal stelt, waardoor het mogelijk is dat het dagelijks leven voor hen een prettige aangelegenheid blijft. Het zorgbedrijf, genoemd naar de gelijknamige Koningin Wilhelminalaan in Leidschendam, bestaat tien jaar, waardoor Hetty Splinter bijzonder trots is wat ze heeft bereikt.

Door Bart Bakker

“Onze diensten richten zich met name op mensen die betrokken willen blijven bij de samenleving en dat met passende ondersteuning ook in praktijk kunnen brengen”, zegt Hetty Splinter. “Denk daarbij aan persoonlijke verzorging en verpleging, terminale zorg, begeleiding en administratie, of particuliere thuiszorg op maat. Zeven dagen per week en 24 uur per dag. Wilhelmina Zorg & Welzijn is de loop der jaren uitgegroeid tot hét lokale aanspreekpunt in de zorg en welzijn. Kortom, één loket waar iedereen met zijn vragen en wensen terecht kan”.

Aanleiding

“De aanleiding voor de oprichting van het bedrijf is dat ik zo’n vijftien jaar in de zorg werkte”, vertelt Hetty Splinter. “Ik ben ooit in het Diaconessen ziekenhuis begonnen. Na diverse studies raakte ik bijzonder gefascineerd door de zorg. Ik vind het bijvoorbeeld heel ingrijpend als mensen in een verpleeghuis moeten worden opgenomen. Zo’n traject dient ten alle tijden goed te worden begeleid. We hadden destijds een geweldig team dat in staat was om mensen van alle niveau’s een mooie oude dag te bezorgen. Dit resulteerde er in dat ik werd gevraagd om in de wijk De Haagse Hout het case-management op te zetten”.

AWBZ

“Ik heb dit gedaan tot 1995, waarna de AWBZ een steeds grotere rol ging spelen”, vervolgt Hetty Splinter. “Toen kwam de administratieve beweging steeds meer op gang. Je moest veel meer tijd gaan besteden aan declaraties en urenverantwoording. Ik ben toen overgestapt naar een verpleeghuis in Wassenaar, waar ik het maatschappelijk werk opzette met daarbij wederom de opdracht van ‘case-management’. Naar mate de jaren vorderde, werden de bezuinigingen steeds groter. Dit betekende dat ik mijn werk niet meer kon uitvoeren zoals ik dat graag wilde doen. Daarbij viel het maatschappelijk werk vrijwel helemaal weg. En er werd in de zorg vergeten dat we met mensen te maken hebben. Het kon in mijn ogen niet zo zijn, dat als je op huisbezoek ging, dat je dan maximaal een uur aan zo’n iemand mocht besteden. Ik werd hier bijzonder ongelukkig van, want ik had er bewust voor gekozen om met mensen te werken. Al mijn patiënten kwamen in een soort vicieuze cirkel terecht. Dit was de reden dat ik dacht: ‘ik ga mijn best doen om het zelf anders te doen’. Dat was het op moment om een zorgbedrijf op te richten”.

Keurmerk

Hetty Splinter startte vervolgens in 2002 aan de Kon.Wihelminalaan 78 in Leidschendam Wilhelmina Zorg & Welzijn, dat zorg- en welzijnsdiensten regelt voor iedereen die thuis verzorging of ondersteuning nodig heeft. “Het geeft veel voldoening dat het me is gelukt om zo’n goed bedrijf op te zetten”, aldus de Leidschendamse. “Begrijp me goed, dit bedoel ik niet arrogant, maar de zorg is een hele complexe wereld. Zo hebben we het keurmerk van het persoons gebonden budget, dat per 1 januari van dit jaar verplicht is ingevoerd. Dit keurmerk stelt hoge kwaliteitseisen. Ons succes komt door mijn geweldige team van zo’n zestig zorgverleners. Dankzij hen zijn we in staat om een hoge kwaliteit te leveren bij persoonlijke benadering, kleinschaligheid en integratie van aanvraag, coördinatie en uitvoering van zorg. We werken daarom ook nauw samen met huisartsen, GGZ, Parnassia en andere zorgverleners”.

Op de website www.wilhelminazorgenwelzijn.nl is alles over het jubilerende zorgbedrijf te vinden. Uiteraard kan men ook bellen (070- 320 73 09) of mailen via info@wilhelminazorgenwelzijn.nl voor nadere informatie.

 

Uit de krant