Zoals eigenlijk wel verwacht was er geen meerderheid in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg voor een extra brug over de Vliet ter hoogte van de wijk Klein Plaspoelpolder (foto: pr GroenLinks).
Zoals eigenlijk wel verwacht was er geen meerderheid in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg voor een extra brug over de Vliet ter hoogte van de wijk Klein Plaspoelpolder (foto: pr GroenLinks).

Ruime meerderheid raad stemt tegen extra brug over de Vliet

Politiek 861 keer gelezen

Leidschendam-Voorburg - Nadat eerder al bleek dat de coalitiepartijen PvdA en GroenLinks niet voor een brug zouden stemmen, was het eigenlijk niet zo’n verrassing dat de gemeenteraad woensdag/gisteravond het collegevoorstel voor de aanleg van een extra Vlietbrug met een ruime meerderheid verwierp.

GroenLinks, nog niet zo lang toegetreden tot de coalitie, is verheugd dat eindelijk is besloten om geen nieuwe brug aan te leggen en verdedigt haar standpunt. “Uit alle onderzoeken blijkt dat een nieuwe brug de verkeersproblemen in het centrum van Leidschendam niet oplost. Een nieuwe brug zou ook veel geld kosten, zo tussen de 40 en 50 miljoen euro, inclusief beheer en onderhoud. Bovendien zou de huidige fietsbrug gesloopt moeten worden. Het zou doodzonde zijn om die fietsbrug te slopen, regelrechte kapitaalvernietiging”, aldus raadslid Henk Knoester: “

GroenLinks is van mening dat het bouwen van een nieuwe brug ook niet zo effectief is als de maatregelen in het kader van ‘Benutten zoals bedoeld’. De fractie ziet dan ook graag dat het college nu eindelijk die maatregelen gaat nemen, zodat het Damcentrum minder wordt gebruikt als sluiproute. Maar er zal meer moeten gebeuren om de verkeersproblemen in het centrum van Leidschendam op te lossen. Daarom heeft de fractie van GroenLinks het college aangespoord snel aan de slag te gaan en ook breder te zoeken naar manieren om de verkeersoverlast in het Damcentrum te verminderen.

Coalitiepartij CDA betreurt het afwijzen van een extra brug door GBLV, GroenLinks, D66 en PvdA maar zal zoals het een democratische partij betaamt inzetten, verder werken en blijven meewerken aan oplossingen voor bereikbaar Leidschendam-Voorburg voor elke inwoner, meldt de fractie in een verklaring. “De inzet van wethouder Bouw om de opdracht van de raad voor een gedegen onderbouwd voorstel rond te krijgen, kreeg niet de waardering die het verdiende maar levert wel extra input voor verdere, nieuwe en noodzakelijke verkeersmaatregelen. De dagelijkse files in Leidschendam-centrum, A12, A4 en N14 evenals het sluipverkeer over onze bruggen en wegen zullen helaas een extra wrang beeld blijven en blijken. Een nieuw, actueel verkeers- en vervoersplan is meer dan ooit een noodzaak.”

Het debat was heftig in de raadszaal en in de wijken. De plannen voor een nieuwe brug hebben de laatste jaren tot sterke stellingnames geleid. Het CDA heeft deze gehoord en meegewogen in haar oordeel, geeft de partij aan. “Met alle inwoners moet er nu gewerkt worden aan het bereikbaar houden van onze gemeente zodat we leefbare en bereikbare wijken en dorpskernen houden in Stompwijk, Voorburg én Leidschendam.”

Verschillende amendementen op beide raadsvoorstellen haalden het niet. GBLV wilde bijvoorbeeld dat de reservering van de grond voor het brugtracé in Klein Plaspoelpolder onomkeerbaar komt te vervallen. “Ook in de toekomst kan er dan op die locatie geen brug komen. Daarmee kan dit dossier voor eens en altijd worden afgesloten”. Deze wens ging echter niet in vervulling.

Verantwoordelijk wethouder Juliëtte Bouw (CDA) gaf aan de besluitvorming te zullen respecteren, ondanks haar eerdere klemmende beroep op de gemeenteraad om met de aanleg van een extra brug in te stemmen.

Een ander raadsvoorstel ‘Benutten zoals Bedoeld’ werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Hierdoor worden zogenaamde Dynamisch Route Informatie Panelen, de zogenaamde DRIPS, ingezet om het verkeer met name in het Damcentrum te reguleren. Ook wordt er in de nabije toekomst dankzij dit raadsvoorstel gebruik gemaakt van (nog meer) displays voor brugsignalering (‘Brug open borden’).

Uit de krant