Afbeelding

Kleine scholen Zuid-Holland krijgen belangenbehartiger

Regio 338 keer gelezen

Regio - Kleine scholen in Zuid-Holland kunnen vanaf deze week terecht bij woordvoerder Marjolein van de Berg. Namens Stichting Behoud kleine scholen behartigt zij de belangen in Zuid-Holland. Inmiddels zijn al woordvoerders actief in Overijssel, Groningen, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Steeds meer kleine scholen erkennen de noodzaak van dit netwerk en sluiten zich aan. Deze bundeling van krachten is noodzakelijk gezien de problematiek rond de instandhouding van kleine scholen. Ondanks het feit dat de regering heeft besloten de kleine scholentoeslag te behouden voor scholen tot 145 leerlingen, zijn veel schoolbesturen en/of gemeenten voornemens hun kleine scholen te sluiten. Helaas ook in Zuid-Holland.

Marjolein van den Berg is als ouder actief bij basisschool 'De Kleine Kapitein' in Berkel en Rodenrijs. De school moet dicht. Na de oprichting is het door omstandigheden niet gelukt om aan de stichtingsnorm te voldoen. Afgelopen jaar leek 'De kleine kapitein' gered door de samenwerking met schoolbestuur 5maal0. Helaas bleek onlangs dat ook dit schoolbestuur de school wil sluiten aan het eind van dit schooljaar. De ouders zijn echter pas afgelopen maand hierover geïnformeerd.

De kracht van kleinschaligheid
De stichting maakt zich sterk voor de vele kleine scholen in ons land. Deze scholen zijn bijzonder door hun eigen identiteit en/of bijzondere positie in een (kleine) kern. Kleinschaligheid biedt veel voordelen. De kracht zit in de individuele benadering van leerlingen en de flexibiliteit om het onderwijs snel aan te passen aan de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en regelgeving. Onderzoek heeft uitgewezen dat op een kleine school een groter gevoel van gemeenschap bestaat onder leerlingen, leerkrachten en ouders. De leerkrachten kennen hun leerlingen goed. Door de kleine klassen kunnen leerkrachten elk kind in het oog houden en de lesstof aanpassen aan het tempo, niveau en leerbehoeftes van het kind.

Veel kinderen die op grote reguliere scholen minder tot hun recht komen, vinden op kleine scholen met een innovatief karakter juist de plek die bij ze past. Door het systeem van gepersonaliseerd leren kunnen scholen differentiatie aanbrengen in de klas en de leerlingen echt maatwerk bieden. Heeft een leerling bijzondere talenten en meer uitdaging nodig? Of is het juist belangrijk om extra te oefenen met bijvoorbeeld spelling of taal? Heeft een kind moeite zich te concentreren? Juist de persoonlijke aanpak op kleine scholen biedt de ruimte om elk kind de aandacht te geven die het verdient en zo de leeropbrengsten te optimaliseren. Kleine scholen kunnen een mooie impuls geven aan onderwijsvernieuwing.

Kleine school, matige kwaliteit?
Regelmatig stellen schoolbesturen bij een voorgenomen sluiting dat ze de kwaliteit niet kunnen garanderen. Echter, onderzoeken hebben geen verband kunnen aantonen tussen schoolgrootte en kwaliteit. Ook het werken met gecombineerde jaargroepen blijkt in de praktijk niet te leiden tot kwaliteitsvermindering van het onderwijs. In 2013 bleek zelfs 20% van de excellente scholen een kleine school is!

Dialoog in plaats van strijd
Met woordvoerder Marjolein van de Berg zoekt de stichting naar mogelijkheden om ook scholen met een bijzonder concept zoals 'De kleine kapitein', bestaansrecht te geven. Vaak blijkt dat schoolbesturen niet goed in staat zijn om ouders tijdig en goed te informeren en te hen betrekken bij de besluitvorming. Hierdoor ontstaat vaak strijd. Door overleg en goede communicatie met alle betrokkenen creëren besturen meer draagvlak. Bovendien draagt het ertoe bij dat echt alle mogelijkheden onderzocht worden en gekozen wordt voor de best mogelijke oplossing.

Over Stichting Behoud kleine scholen
Stichting Behoud kleine scholen is in 2013 opgericht in Agelo, Overijssel. De afgelopen jaren groeide de stichting uit tot een landelijke orgaan met een breed netwerk. De stichting adviseert ouders, ouderraden, MR-en, dorpsraden en anderen over de procedures en aanpak rond sluiting of fusie van kleine scholen. Woordvoerders in de provincies vertegenwoordigen de stichting namens de scholen en voeren gesprekken o.a. het ministerie van OCW. De stichting heeft tot doel het bestaansrecht van kleine scholen tot aan 145 leerlingen te bewaken en te borgen. Goed onderwijs staat daarbij voorop. 

Uit de krant