Afbeelding

Zuid-Holland levert 4,1 kilo e-waste per inwoner in

Regio 76 keer gelezen

Regio - In 2014 gaven gemeenten gemiddeld 4,6 kilo per inwoner aan afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) af aan Wecycle. In de provincie Zuid-Holland is dit 4,1 kilo. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark van Wecycle. Deze stichting organiseert de inzameling en recycling van e-waste en werkt samen met bijna alle gemeenten.

Zeeland is voor het vijfde jaar op rij de provincie die gemiddeld het meest heeft ingezameld per inwoner: 7,2 kilo. Doel van de benchmark is om gemeenten te stimuleren meer e-waste in te zamelen De volledige benchmark staat op wecycle.nl/benchmark.

De aangesloten gemeenten verzekeren zich via Wecycle van optimale recycling van alle e-waste dat inwoners inleveren bij de milieustraten. Wecycle laat grondstoffen maximaal hergebruiken en schadelijke stoffen veilig verwijderen. Ook wordt illegale export voorkomen en CO2-uitstoot vermeden.

In totaal zamelde Wecycle 111 miljoen kilo in. Daarvan is 69 miljoen kilo afkomstig van de gemeenten, 42 miljoen kilo van winkels.

Image and video hosting by TinyPic

Wecycle Recycle Certificaat
Elke Wecycle-gemeente ontvangt een certificaat waarop de ingezamelde hoeveelheid, de recyclingpercentages en de vermeden CO2-uitstoot van de eigen gemeente staat vermeld.

Over Wecycle
Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) organiseert. Wecycle garandeert optimale recycling van alle e-waste. De stichting onderhoudt een landelijk dekkend inzamelnetwerk door samen te werken met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en kinderboerderijen. Wecycle werkt in opdracht van ruim 1.500 producenten en importeurs. Meer informatie: wecycle.nl.

Uit de krant