Foto: Martijn Mastenbroek
Foto: Martijn Mastenbroek

Onderzoek naar haalbaarheid nachtmetro start na de zomer

Regio 22 keer gelezen

Regio - Het onderzoek naar de financiële en technische haalbaarheid om metrolijn E tussen Den Haag en Rotterdam ook tijdens de nachturen te laten rijden wordt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) na de zomer opgestart.

Dit werd vorige week duidelijk naar aanleiding van de antwoorden op de schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Richard van Oevelen van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp aan het college van burgemeester en wethouders. Eind april 2016 diende raadslid Van Oevelen namens de samenwerkende lokale partijen Gemeentebelangen en LPN een motie in om binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag te pleiten voor een onderzoek naar de mogelijkheden om metrolijn E ook tijdens de nachtelijke uren te laten rijden.

Alle voor- en nadelen
"Een nachtmetro kan van grote toegevoegde waarde zijn, niet alleen voor Pijnacker-Nootdorp maar voor de regio als geheel. Denk bijvoorbeeld aan inwoners die uitgaan of avond- of nachtdiensten draaien. Gebruik kunnen maken van een nachtmetro geeft het nachtleven een extra impuls, het zal de economie ten goede komen en bovendien wordt het nachtelijke verkeer een stuk duurzamer. Dit verdient het om onderzocht te worden binnen de Metropoolregio, waarin alle voor- en nadelen tegen elkaar kunnen worden afgewogen. We moeten immers ook kijken hoe eventuele geluidsoverlast tegen kan worden gegaan", zo stelde het 24-jarige raadslid van Gemeentebelangen toentertijd tijdens de raadsvergadering. Uiteindelijk wist hij een meerderheid van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp te overtuigen om het college de opdracht mee te geven zich voor een onderzoek in te gaan zetten.

Telstar TV van Telstar Online besteedde begin dit jaar volop aandacht aan de actie.

Onderzoek naar nachtmetro op alle metrolijnen
Niet alleen de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de MRDH om een onderzoek verzocht. De gemeenteraad van Rotterdam heeft eveneens een verzoek gedaan, maar dan specifiek voor een nachtmetro gedurende de weekendnachten. De MRDH heeft het onderzoek inmiddels aan de beide gemeenten toegezegd. Zeker nu Pijnacker-Nootdorp meer gericht de aandacht heeft gevraagd voor metrolijn E, zal het onderzoek zich niet alleen richten op de lijnen in Rotterdam zelf maar op alle metrolijnen.

Raadslid Richard van Oevelen van Gemeentebelangen laat in een reactie weten: "We zijn ontzettend blij dat de MRDH het verzoek serieus neemt en hier voortvarend mee aan de slag gaat. Het onderzoek lijkt zich vooralsnog meer toe te spitsen op een nachtmetro gedurende de weekendnachten. Het lijkt ons goed om hiermee te beginnen en we kijken dan ook uit naar de resultaten van het onderzoek, maar we hopen dat op langere termijn ook naar de overige nachten wordt gekeken. Mensen draaien immers niet alleen avond- of nachtdiensten in het weekend!".

Mogelijk een nachtmetro in 2018
Het is nog niet bekend wanneer de uitkomsten van het onderzoek te verwachten zijn. De MRDH heeft laten weten dat - wanneer sprake is van positieve besluitvorming voor de nachtmetro - zij zich zal inspannen om de nachtmetro ook zo snel mogelijk in de dienstregeling te implementeren. Dit zou de dienstregeling voor 2018 kunnen zijn.

Uit de krant