De lantaarnpalen worden weggehaald bij de beoogde helihaven.
De lantaarnpalen worden weggehaald bij de beoogde helihaven.

Heliniet in bezwaar tegen omgevingsvergunning helihaven

Regio 18 keer gelezen

Leidschenveen - De gemeente Den Haag stelt ten onrechte dat een vergunning van rechtswege is ontstaan voor het in gebruik nemen van de GAVI-kavel voor een helihaven. De vereniging Heliniet heeft de gronden van haar bezwaar tegen dit besluit nader uitgewerkt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij de beoordeling van de vergunningaanvraag de grondslag van de vergunningaanvraag verlaten. Daarnaast heeft het college ten onrechte de aanvraag opgevat als een aanvraag om tijdelijk af te wijken van de regels van het geldende planologische regime.

Nu bovendien niet is gebleken van een goede ruimtelijke onderbouwing bestaat ook geen reden om via de uitgebreide procedure tot vergunningverlening over te gaan voor van het bestemmingsplan afwijkend gebruik.

Dit is de kern van het door Heliniet ingediende bezwaar tegen de van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor een helihaven. Heliniet is dan ook van mening dat de verleende omgevingsvergunning behoort te worden herroepen.

Uit de krant