Logo hetkrantje-online.nl
Gedeputeerde Bom-Lemstra overhandigde dinsdag 16 augustus directeur Jan Barendse van Agrobrains BV uit ’s Gravenzande €36.400,- aan subsidie symbolisch uit voor zijn project “Toepassing van innovatieve algenextracten in de tuinbouw”. Dit gebeurde 
bij het laboratorium van Groen Agro Control in Delfgauw dat door Agrobrains ingeschakeld wordt bij de uitvoering van dit haalbaarheidsproject.
Gedeputeerde Bom-Lemstra overhandigde dinsdag 16 augustus directeur Jan Barendse van Agrobrains BV uit ’s Gravenzande €36.400,- aan subsidie symbolisch uit voor zijn project “Toepassing van innovatieve algenextracten in de tuinbouw”. Dit gebeurde bij het laboratorium van Groen Agro Control in Delfgauw dat door Agrobrains ingeschakeld wordt bij de uitvoering van dit haalbaarheidsproject.

2,6 miljoen euro subsidie voor innoverende MKB-bedrijven

  •   keer gelezen   Regio

Regio - De provincie Zuid-Holland stelt 2,6 miljoen euro subsidie beschikbaar aan innoverende MKB-bedrijven. 61 ondernemers in Zuid-Holland hebben een subsidie ontvangen voor een zogeheten innovatieadvies- of een haalbaarheidsproject, verdeeld over de verschillende topsectoren.

Hiermee wordt niet alleen innovatie in het MKB gestimuleerd die tot nieuwe business zou moeten leiden, maar veel projecten kunnen ook bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen (voedselveiligheid, safety & security, voorkomen van milieuschade, etc.) Bij de innovatieadviesprojecten (met maximaal €10.000 subsidie en maximaal 50% subsidie van de projectkosten) gaat het om een MKB'er die een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie inschakelt bij de beantwoording van een kennisvraag. De vraag heeft betrekking op nieuwe kennis voor vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Bij een haalbaarheidsproject (met maximaal €50.000 subsidie en maximaal 40% subsidie van de projectkosten) gaat het om het in kaart brengen van de technische en economische risico's van een voorgenomen innovatieproject.

Delfgauw
Gedeputeerde Bom-Lemstra overhandigde dinsdag 16 augustus directeur Jan Barendse van Agrobrains BV uit 's Gravenzande €36.400,- aan subsidie symbolisch uit voor zijn project "Toepassing van innovatieve algenextracten in de tuinbouw". Dit gebeurde bij het laboratorium van Groen Agro Control in Delfgauw dat door Agrobrains ingeschakeld wordt bij de uitvoering van dit haalbaarheidsproject. Met de subsidie gaat Agrobrains de haalbaarheid onderzoeken (economisch en technisch) om chemische bestrijdingsmiddelen in de land en tuinbouw te vervangen door groene gewasbescherming met algenextracten van natuurlijke oorsprong. De algen kunnen de plant weerbaarder maken, plaaginsecten verdrijven, en voor een betere groei en productie zorgen. Bij gebleken haalbaarheid  wil Agrobrains de innovatie doorontwikkelen en commercieel toepasbaar maken.

kKnnis en kunde
Gedeputeerde Bom-Lemstra (Economie) zei tijdens haar werkbezoek trots te zijn op bedrijven als Agrobrains. "Hoogwaardige kennis en kunde wordt hier ingezet om baanbrekende innovaties mogelijk te maken. Dat zijn ook nog eens innovaties met de belofte om de wereld verder helpen. Ik hoop dat Agrobrains en al die andere innovatieve MKB'ers het lukt om weer een stuk verder te komen en dat zij hun kansen kunnen verzilveren."

De verdeling over de topsectoren ziet er als volgt uit:

Tabel: aantal gehonoreerde projecten uitgesplitst naar topsector

Topsector

Aantal gehonoreerde projecten

HTSM/ICT

20

Water

9

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

6

Agri&Food

6

Chemie

6

Life Sciences

6

Energie

5

Logistiek

3

TOTAAL

61

Totaal verleend € 2.563.200

De subsidies maken deel uit van de regeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken stellen in 2016 beide € 4,45 miljoen beschikbaar voor deze subsidieregeling. Hierdoor is in 2016 voor Zuid-Holland een budget van € 8,5 miljoen beschikbaar, waarvan nu €2,6 miljoen is besteed.

Aanvragen R&D samenwerking indienen

Tot en met 1 september 2016 kunnen Zuid-Hollandse MKB-ondernemers voor deze subsidieregeling aanvragen indienen voor de tender R&D-samenwerkingsprojecten. In Zuid-Holland zijn 2 categorieën:

1. Kleine R&D-samenwerkingsprojecten met maximaal € 200.000 subsidie en maximaal 35% subsidie van de projectkosten;
2. Grote R&D-samenwerkingsprojecten meer dan € 200.000 tot ten hoogste € 350.000 subsidie per projecten maximaal 35% subsidie van de projectkosten.

In totaal is er in 2016 € 5,9 miljoen beschikbaar voor de tender R&D samenwerking. De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter ondersteunt MKB-ondernemers bij het nader uitwerken van het projectvoorstel of het vinden van partners.

Voor vragen over deze subsidieregeling en voor het indienen van de R&D-samenwerkingsprojecten kunnen ondernemers terecht bij het Klant Contact Centrum en het e-loket van de Provincie Zuid-Holland. En zie voor meer info www.pzh.nl/mitzh 

Achtergrond
In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de provincies samen om nationale en regionale regelingen voor het stimuleren van innovatie te harmoniseren en onderling te verbinden. De regeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MIT Zuid-Holland) is voortgekomen uit deze samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. In het hoofdlijnenakkoord 'Zuid-Holland: slimmer, schoner, sterker' heeft de provincie voor de komende  3 jaar in totaal nog eens € 10,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van innovatie in het MKB.

Image and video hosting by TinyPic

Meer berichten