Afbeelding

Onderzoek naar Avalex

Regio 296 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - Het door de fractie van oppositiepartij Eerlijk Alternatief gevraagde onderzoek naar het afvalbedrijf Avalex uit Delft waar Pijnacker-Nootdorp met nog vijf andere gemeentes eigenaar van is kreeg unanieme steun van alle raadsfracties en zelfs de toezegging van wethouder Piet Melzer dat hij al in het eerste kwartaal van volgend jaar de raad over dit onderzoek gaat informeren. Dat meldt de website Telstar Online.

Het integrale debat dat gevraagd is door de gehele raad zal inhoudelijk bestaan uit het bespreken van vijf scenario's. De raad wil weten wat de financiële en bestuurlijke consequenties zijn als Pijnacker-Nootdorp uittreedt uit de gemeenschappelijke regeling Avalex, de regeling op dezelfde voet wordt voortgezet, de gehele gemeenschappelijke regeling wordt stopgezet, de governancestructuur wordt omgezet naar een overheids-nv, of Avalex verkocht wordt aan een marktpartij. Dit onderzoek is gevraagd door de raad vanwege aanhoudende zorgen om de financiële situatie van Avalex en de moeizame wijze om sturing te kunnen geven aan een bedrijf dat geleid wordt door zes gemeentes met in het bestuur wethouders en raadsleden. 

Unanieme steun gemeenteraad
Raadslid Manuela Bijl toonde zich zeer verheugd met de unanieme steun uit de raad: "Dit is echt een sterk signaal aan Avalex dat we alle opties willen bespreken, mochten we weer geconfronteerd worden met onverwachte tegenvallers, zeker nu we aan de vooravond staan van het overgaan tot Omgekeerd Inzamelen, waarvan gezegd wordt dat dit meer opbrengsten gaat opleveren, maar ook hoge kosten met zich meebrengt. Dat vraagt om een zuinig en degelijk huishoudboekje van Avalex en transparante informatie richting de zes gemeenten. We gaan ervan uit dat met de zienswijze van het college waarin gevraagd wordt om besparingen te laten zien, een definitieve tarievenstructuur en informatie over de governancestructuur, deze aankondiging van een grondig onderzoek naar de toekomst van Avalex, onze afgevaardigde Frank van Kuppeveld een prima signaal kan afgeven in de vergadering van het Algemeen Bestuur in december."

Steun van college
Wethouder Melzer, en met hem dus het gehele college, kwam zelf met de toezegging aan de gemeenteraad dat hij in het eerste kwartaal 2017 al met de uitkomsten van het onderzoek in gesprek kan gaan met de raad. Ook daar was Bijl erg blij mee: "Het geeft aan dat ook wethouder Melzer, tevens lid van het Dagelijks Bestuur, de zaak erg serieus neemt en baat zal hebben bij de bespreking van deze scenario's om invulling te kunnen geven aan zijn taak als bestuurder van Avalex." Hoe de andere vijf gemeentes; Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg dit nieuws op zullen pakken is de vraag. "Ze kunnen altijd meeliften met ons onderzoek of onze motie in de eigen gemeente indienen, hij ligt klaar voor gebruik", lacht Manuela Bijl. 

Image and video hosting by TinyPic

Avalex gaat voor de Bijl.

Uit de krant